Thursday, May 30, 2024

RCSS တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ မိူၼ်ၵူႈပီ

Must read

ပီၼႆႉ တီႈလွႆတႆးလႅင်း ငဝ်ႈငုၼ်း RCSS/SSA တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 74 ပီ ႁႂ်ႈမၼ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ  မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး။

SHAN/ ပၢႆႉပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈပီ 2020 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ဝၼ်းတီႈ 7/2/2021 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 74 ပီ ၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၶိုၵ်ႉယႂ်ႇမိူၼ်ၵူႈပီ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   ၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပႆႇ ႁၢႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယႂ်ႇလူင်ယဝ်ႉ။ တေၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵူၺ်း။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈယွၼ်ႉ  လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်သမ်ႉပိၵ်ႉဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႄႈ တေႁဵတ်းတႃႇၵူၼ်းယူႇၼႂ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈၵူၺ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး  ငဝ်ႈငုၼ်း RCSS/SSA လွႆတႆးလႅင်း  ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵိုၼ်းၶိုၵ်ႉ၊ မွၵ်ႇပႃးလုမ်းၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။    ၵူၼ်းမိူင်းတႆး သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်လၢႆ ၊ ပီၵၢႆယင်းမီးတူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပီ 2020 ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လူင် ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸွမ်း လႅၼ်လိၼ် ၵူႈႁူး ၵူႈတၢင်း တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပိုတ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း