Saturday, July 13, 2024

ၸၢဝ်းတႆး – ထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်း ပွၵ်ႈ 2

Must read

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး – ထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် 10 ပၢႆ ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်း တႃႇမၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ တဵမ် 77 ပီ။

ၸုမ်းပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ
Photo by – SaiOon Mongnai/ ၸုမ်းပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်း တီႈႁူင်းယႃ လွႆတႆးလႅင်း

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 31/1/2024 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး – ထႆး ႁူမ်ႈ ၵၼ် 14 ၵေႃႉ ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇၶိုၼ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း/ ၼႂ်းမိူင်း ပေႃးတေၾၢင်ႉႁၼ်မႅၼ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးသေ ၸင်ႇလႆႈ တင်ႈႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်းတၢင်းဝႃႈ “သဵင်ၶဵင်ႇတႃႉႁႅင်း လွႆတႆးလႅင်း” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၸုမ်းပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ
Photo by – ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ်/ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸုမ်းပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ တီႈလွႆတႆးလႅင်း

ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် ၵေႃႉႁၵ်ႉပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၢဝ်းတၢင်းပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇတႄႉ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်း ယဝ်ႉ။ ပၼ်ႁႃ ဢၼ်လႆႈထူပ်းပွတ်းတၢင်းတႄႉ မီးယူႇၽွင်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၵ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇပွင်ႇ ပွတ်းတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ တေလႆႈ ဝႃႈ ထိုင်လႆႈဝၼ်းဢၼ်ႁဝ်းယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5 ၼၼ်ႉယူႇၶႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 6 မႃး ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈလႄႇတူၺ်း တီႈ ယူႇသဝ်း ပီႈၼွင်ႉ တီႈၼိူဝ်လွႆၼၼ်ႉသေ ဝၼ်းတီႈ 7 မႃး လႆႈၵႂႃႇတူင်ႉတၵ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼိူဝ်လွႆတႆးလႅင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶဝ် ၸဝ်ႈပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇတႃႇမိူဝ်းၼႃႈထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်း ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇပီၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး – ထႆး ၶဝ်ႈပၼ်ႇၸွမ်း 14 ၵေႃႉ (14 လမ်း) သေ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇၵမ်ႉ ထႅမ်ပႃးထႅင်ႈ တီႈႁူင်းယႃလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇငိုၼ်းထႆး 67,314 ဝၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ
Photo by – ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ်/ ၸုမ်းပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း လွႆတႆးလႅင်း

“ငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ် ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈဢူၺ်းၵေႃႉလႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ တီႈၸမ်ၵႆ ၸွႆႈမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်တီႈလွႆ တႆးလႅင်းမူတ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸႅၵ်ႇႁဵတ်း 3 ပုၼ်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ – ၵမ်ႉထႅမ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈၵၢင် 35,000 ဝၢတ်ႇ ၊ တီႈႁူင်းယႃ 10,514 ဝၢတ်ႇလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် 6,800 ဝၢတ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸူမ်းသိူဝ်းၸွမ်းဢမ်ႇသုတ်း ဢမ်ႇ သဵင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ” – ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် ၵေႃႉႁၵ်ႉပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ
Photo by – ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ်/ ၸုမ်းပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် တီႈလွႆတႆးလႅင်း

လွင်ႈပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၸတ်းမႃးယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ မီးႁႅင်းၵူၼ်းပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ 20 ပၢႆ။ ထိုင်မႃး ပီ 2024 ၼႆႉ ၸင်ႇမႃးၸတ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တႃႇပဵၼ်မၢႆ တွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီလႄႈ တႃႇပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼိူဝ်လွႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း