Friday, March 1, 2024

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းမၢဝ်း ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

Must read

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်းလႄႈ ႁူမ်းလူၺ်ႈ ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လၢႆမူႇၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ လူႇတၢၼ်းယိူင်းၸူး ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉလႄႈ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၵႂႃႇ ၽွင်းယၢမ်းတိုၵ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လူႇတၢၼ်းၵၢပ်ႈသွမ်း တီႈၵွင်းႁေႃၶမ်း မိူင်းမၢဝ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ လူႇတၢၼ်းၵၢပ်ႈသွမ်း တီႈၵျွင်းၵွင်းႁေႃၶမ်း မိူင်းမၢဝ်း

ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၸုမ်းၼမ်ႉယၢတ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းလႄႈ ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်တႆး ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်း ၵၢပ်ႈသွမ်း သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈၵျွင်းၵွင်းႁေႃၶမ်း မိူင်းမၢဝ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ တဵမ် 77 ပီ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်တႄႉ လူႇတၢၼ်း ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈၵွင်း ႁေႃၶမ်း မိူင်းမၢဝ်း။ တွၼ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈသမ်ႉ ၸတ်းပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ် တီႈသႅင်ႇၶဝ်ႈၵွင်းထေး ယူႇတီႈ လုင်းသၢမ်ၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်တၵ်ႉ ယမ်ၸွမ်ပိဝ်သေ ၶႆႈၼႄ လွင်ႈပိုၼ်းပဵၼ်မႃး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈသေ ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်ၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈမိူင်းမၢဝ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈမိူင်းမၢဝ်း

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈႁွမ်းၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တီႈသႅင်ႇၶဝ်ႈၽၵ်းတႆးႁွမ် မီး ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 100 ပၢႆ ။

“တီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ လုင်းၸၢႆးသၢမ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈႁွမ်းဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတီႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉႁူႉဝႃႈ ယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ် ၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵၼ် ႁႂ်းႁတ်းႁၢၼ် ၼုင်ႈၶူဝ်းတႆး၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆး၊ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး၊ ယႃႇပေႁႂ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၶဝ် ၶွင်ၶဝ် ၸိူဝ်းၼၼ် ႁႂ်ႈလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶွင်ႁဝ်းၶဝ်မူတ်းမူတ်း။ ယူႇလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁၵ်ႉႁွမ် ၾိင်ႈထုင်းႁဝ်း၊ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း၊ ၶွင်တႆးႁဝ်း၊ ပၼ်ႁႅင်းၵၼ်၊ ယႃႇပေလူင်လိုမ်းၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ မိူင်းမၢဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီၼႆႉသေ ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းမၢဝ်း (ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူႉပွင်ႇၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း