Wednesday, July 24, 2024

ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၾင်ဝႆႉၸွမ်းၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ

Must read

ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်း ပတ်းၽဵဝ်ႈ လုမ်းလႃးႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၾင်ပႅတ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇယွမ်း 10 ဝႃႈၼႆ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ
Photo by – လွၼ်ႉတႆး/ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းပတ်းၽဵဝ် ႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းႁေႃ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၾင်ဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းယေးၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၽဵဝ်ႈႁိူၼ်းသေ ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၾင်ဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သိုၵ်းၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးဢဝ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈပၼ် ပေႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁတ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇၼႆ ၵေႃႈ ၶုတ်းဢဝ်တူဝ်တၢႆဢွၵ်ႇသေ ဢဝ်ၵႂႃႇၾင်ပၼ်ႁင်းၵူၺ်း။ ပေႃးဢမ်ႇႁတ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈပိူၼ်ႈၵႂႃႇ ၾင်ပၼ် ၸိူင်ႉၼၼ် ၶႃႈ ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “တူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၾင်ဝႆႉသေ ပႆႇဢဝ်ဢွၵ်ႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးထႅင်ႈၼမ် ဢၼ်လႆႈႁူႉဝႆႉတႄႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းဝႆႉယူႇၶႃႈ လွင်ႈတူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းႁေႃၼႆႉ ပဵၼ်တီႈတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉသေ ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ
Photo by – လွၼ်ႉတႆး/ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – သိုၵ်း TNLA ၊ သိုၵ်း MNDAA လႄႈ သိုၵ်း AA ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၵေႃႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်လႃႈသဵဝ်ႈ၊ မိူင်းယႆ။ မၢင် ၸိူဝ်း ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် တႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ မိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးထႅင်ႈၼမ်။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးထႅင်းတင်းၼမ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးၼမ်။

ယၢမ်းလဵဝ် လႅၼ်ၸပ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ တီႈၶူဝ်ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽၢတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းလီ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း