Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

RCSS/SSA

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈတီႈ RCSS မွၵ်ႈ 300

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ  ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်း  မွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပၢႆႈၵႂႃႇ သွၼ်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁူဝ်ၵူၼ်းတေမီးမွၵ်ႈ...

ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ လူႉသဵင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:25 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းထႆး) ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈ သဵင်ယႂ်ႇ လႆႈလူႉသဵင်ႈ ၽွင်းဢႃယု 50 ပီ ။ ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉလူႉသဵင်ႈ တီႈႁူင်းယႃ တီႈလွႆတႆးလႅင်း  ငဝ်ႈငုၼ်းRCSS/SSA လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်တပ်း ။ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸမ်ၸႂ် ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS တီႈမိူင်းပၼ်ႇ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8:20  မူင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 575 ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/...

RCSS တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ မိူၼ်ၵူႈပီ

ပီၼႆႉ တီႈလွႆတႆးလႅင်း ငဝ်ႈငုၼ်း RCSS/SSA တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 74 ပီ ႁႂ်ႈမၼ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ  မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2021 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 74 ပီ ၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ 1 လိူၼ်

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ 1 လိူၼ် တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပဵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 4။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2020  ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ 1 လိူၼ်။ တႄႇ ဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1-30/11/2020 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 30 ဝၼ်း  ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်/ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ  ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ဝၼ်းတီႈ 25/10/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်းသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈ လူင်/ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထဵၵ်ႈ ဢိူင်ႇတွင်ႇထဵၵ်ႈ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တၢင်း ဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း  မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ၸူမ်း ဢၼ် RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉ ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းလၢင်းၶိူဝ်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်/ ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ တီႉလႆႈၵႂႃႇ ႁိမ်း 10 ၵေႃႉ၊ ပေႃႈမႄႈလႄႈ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းႁူမ်ၸူမ်း။ ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႅင်ႈထိုင်သေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းသူႇသမ်းၵိၼ်/ၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းတူဝ်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် RCSS ၵုမ်းၵမ်

လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင် လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ ၾၢႆႇ RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ် 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 တပ်ႉၵွင်...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19 – 21/8/2020 တေထိုင်မႃးၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း တေၼမ်းၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 တီႈငဝ်ႈဝဵင်းလူင်မၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး သၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းသၢတ်ႇ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်တိတ်းဢိူမ်ႈ လႅၼ်လိၼ်ထႆး ၵူႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပႃးၸဵမ်တႆး ႁူမ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉႁဵင် ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်မႃးၵူႈၵမ်း၊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၵေႃႈ တိုၵ်ႉတေလႆႈႁူပ်ႉပၼ်ႁႃ ၼႆႉထႅင်ႈယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းပၢႆႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၽွင်းပီ 96-97 ၊...

ၶၢဝ်းတၢင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 4 လိူၼ်ၼႆႉ RCSS လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်းသႅၼ်ၵေႃႉ

ၶၢဝ်းၵၢပ်ႈၵႃလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၽႄႈလၢမ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉ၊ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်းသႅၼ်ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဢေႊပရိူဝ်ႊ ထိုင် ၵျူႊလၢႆႊ  ၼႂ်း 4 လိူၼ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး...

ၸူဝ်ႈပႆႇၽွမ်ႉၵၼ်လူတ်းယွၼ်ႇဢႃႇၼႃႇသုၼ်ၵၢင်သေ ပူၵ်းပွင်ဢႃႇၼႃႇၸႄႈမိူင်းလႆႈ တေပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသင်

ပွႆးတၢၼ်းၶဝ်ႈမူၼ်းႁေႃႇ ႁူတ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈၼႆႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁဵတ်းမႃး လၢႆပၢၵ်ႇလၢႆႁဵင် ပီၽႂ် ဢမ်ႇႁူႉလႆႈ။ ၸူဝ်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး ၸဵမ် ပၢၼ်ပူႇပၢၼ်မွၼ်ႇ ပီ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉ ပီမႂ်ႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမူၼ်းႁေႃႇ ႁူတ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃ ၼႆ တိုၼ်းဢမ်ႇယၢမ်ႈငိၼ်းမႃး။ ပီၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ဢမ်ႇၶႆႈ...

RCSS ဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ တေၶိုၼ်းထတ်းသၢင်တႃႇၸတ်းပၢင်ၵုမ် UPDJC

RCSS/SSA  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းလွႆတွၼ်းလႄႈ တေၶိုၼ်းမႄးထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း တႃႇၸတ်းပၢင်ၵုမ် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် UPDJC လႄႈ ပၢင်ၵုမ် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ႁူမ်ႈလူပႂ်ႉပႃးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် JMC ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ပႃးၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈပီ ပွၵ်ႈၵမ်း 20 ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉသေ ဝၼ်းတီႈ 28/2/2020 ၼႆႉ RCSS ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ပႃးဝႆႉ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းတေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးၽႅၼ်ႁူပ်ႉပႃး ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ

ဝၼ်းတီႈ 6/1/2020 ၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်း PPST ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉမီးၽႅၼ် တေႁူပ်ႉပႃး ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/1/2020 ၽူႈၼမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သိပ်းၸုမ်း တေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ပေႃးပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ႁိူဝ်းငမ်းယဵၼ်လူင် NCA လူမ်ႉၸူမ်

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA  ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၵိတ်ႇၶႂၢင်ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ဢၢၼ်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၊ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ  ပိူဝ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ မိူၼ်ႁိူဝ်းလူင်ငမ်းယဵၼ်လူမ်ႉၸူမ်ၵႂႃႇၵၢင်ၽွင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img