Saturday, May 18, 2024

RCSS ဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ တေၶိုၼ်းထတ်းသၢင်တႃႇၸတ်းပၢင်ၵုမ် UPDJC

Must read

RCSS/SSA  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းလွႆတွၼ်းလႄႈ တေၶိုၼ်းမႄးထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း တႃႇၸတ်းပၢင်ၵုမ် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် UPDJC လႄႈ ပၢင်ၵုမ် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ႁူမ်ႈလူပႂ်ႉပႃးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် JMC ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ပႃးၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈပီ ပွၵ်ႈၵမ်း 20 ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

RCSS Statement
RCSS Statement

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉသေ ဝၼ်းတီႈ 28/2/2020 ၼႆႉ RCSS ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ပႃးဝႆႉ 7 ၶေႃႈ။  ၼင်ႇႁိုဝ်ပၢင်တိုၵ်း တီႈ မိူင်းၵိုင်  ၼၼ်ႉ  တေၵိုတ်းလႆႈ လႄႈ ၶၢဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်  တေ ဢမ်ႇသိုပ်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉ သွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇ ထုၵ်ႇလီႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်းယူႇ  ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

“ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS   ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇ လွင်ႈၵၢၼ် မိူင်းၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇထူပ်းတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉမတေႃႇၶဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးယူႇ” ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တင်ႈဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27-28/2/2020 ၼႆႉမႃး တပ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 4 တပ်ႉၵွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈ တႆး RCSS/ SSA တီႈလွႆတွၼ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်    ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ  တိုၵ်ႉၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်  ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ လွႆ တွၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ။ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းႁူဝ်သိပ်းႁူဝ်သၢဝ်းသေမႃးၽႃႇ ၺႃးၵၼ်၊ ၶဝ်တိုၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးတီႈႁဝ်းပဵၼ်လၢႆၾၢႆႇ၊ လၢႆသၢႆဝႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇဢေႇ ပဵၼ် 400-500 ။ပၢႆဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းလတ်းၵႂႃႇ လတ်းမႃး။ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉႁဝ်းၶႃႈ။ ၶဝ်တိုၼ်းတင်ႈၸႂ်မႃးယိုဝ်းႁဝ်းဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈ RCSS ႁဵတ်းလိၵ်ႈ သူင်ႇၸူး NRPC ၵမ်းလဵဝ်။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/2/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉယူႇတီႈၾၢႆႇ RCSS ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်း လိၵ်ႈသေသူင်ႇၸူးပွင်ႇလႅင်းထိုင် NRPC ။ ႁႂ်ႈဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉသေ တေႃႈလဵဝ် သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ယူႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်း လွႆတွၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ  လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈပၢင်တိုၵ်းဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

 

 

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း