Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် RCSS ၵုမ်းၵမ်

Must read

လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင် လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ ၾၢႆႇ RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။


သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၾိုၵ်းၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ် 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 တပ်ႉၵွင် သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈ တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တၢင်းပွတ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး၊ တၢင်းပွတ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ပႃးၸဵမ် တၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး ထုင်ႉမၢဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း သၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင် ထႅမ်ႁႅင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ဝႃႈ –  “တၢင်းၵဵင်းတွင်းၵေႃႈ တူင်ႉၼိုင် တဝ်ၸွမ်းထိူၼ်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းၶႂ်ႈ ၼမ်ဝႆႉ။ တၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပွတ်းပုင်ႇဝူဝ်းႁၢႆးၵုၺ်ၵေႃႈ ၶဝ်ႈမႃးထႅင်ႈဢေႃႈ။ ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းမၢဝ်း ၵေႃႈ တေႃႈၼင်ႇၼၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈငိူင်ႉဢွၵ်ႇဝႆႉယဵၼ်ယဵၼ် လႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵူၺ်းၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင် RCSS တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၵေႃႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းဢမ်ႇယွမ်း10 တပ်ႉၵွင် ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် တၢင်းၵဵင်းတွင်း ပိုၼ်ႉတီႈ RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။  

ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ယူႇ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ႈမႃး ဢဵၼ်ႁႅင်းမီးၵႃႈႁိုဝ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် သင်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတႄႉ ပႆႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင် ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းတွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးတူင်ႉၼိုင်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသင် ပဵၼ်ၵၢၼ်မႃးၾိုၵ်းသွမ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၺ်း” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပီ 2015  ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် တင်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၽွင်းယၢမ်းၼၼ်ႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပေႃးငႃတေ ၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၾိုၵ်းသိုၵ်း၊ ႁၼ်တပ်ႉၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈလိၼ်လႄႈ လေႃႇတိုၵ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ။ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်၊ ယၢမ်းလဵဝ်တူဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းၵေႃႈ ၼမ်းတူဝ်တႅၼ်းမူႇၸုမ်းသေ ႁွတ်ႈထိုင် ၼေႇပျီႇတေႃႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၶဝ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 4  ဢၼ်တေဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19-21/8/2020 ၼႆႉယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း