Saturday, May 18, 2024

ၶၢဝ်းတၢင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 4 လိူၼ်ၼႆႉ RCSS လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်းသႅၼ်ၵေႃႉ

Must read

ၶၢဝ်းၵၢပ်ႈၵႃလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၽႄႈလၢမ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉ၊ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်းသႅၼ်ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၾႆၢႇပႆၢးယူႇလီ လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19
Photo:by တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပၢႆးယူႇလီ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပႆၢးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း

ဢေႊပရိူဝ်ႊ ထိုင် ၵျူႊလၢႆႊ  ၼႂ်း 4 လိူၼ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး၊ တီႈႁႅင်းၵၢၼ်တႆးယူႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး၊ လၢႆ ဝၢၼ်ႈ လၢႆဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး သေ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇၵေႃႉ။

- Subscription -

“ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလူင်းၸွႆႈထႅမ်တေႉ ပဵၼ် မူင်မိုဝ်း၊ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း၊ ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉမိုဝ်း၊ ဝႂ်ပိဝ် ပၼ်တၢင်းႁူႉ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၼမ်ႉမီႇ ၼမ်ႉမၼ်း ငိုၼ်းတွင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်းတေႉ 8 မိုၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ဢေႃႈ” – ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

တႃႇၶူင်းၵၢၼ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈ၊ ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ၊ ယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ႁပ်ႉငိုၼ်းတီႈလုမ်ႈၾႃႉ သိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵိုတ်းတိုၵ်း ၼႂ်း 10 ၸုမ်း ၼၼ်ႉ တႃႇ 8 ၸုမ်း ယိုၼ်ႈယွၼ်း တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသေတႃႉ ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း ႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ဢမ်ႇလႆႈယိုၼ်ႈယွၼ်း တႃႇႁပ်ႉဢဝ်။

ပေႃးမီးဢၼ်ၼွင်ႇဢၼ်ႁွႆႈ ၵဵဝ်ႇပႃးၵၢၼ်မိူင်းမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈတူၺ်းၶိုၼ်း — ၵႃႈမီးၵႃႈပၼ် ၵႃႈႁဝ်းဢဝ်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇတႃႇႁဝ်း၊ ႁဝ်းလူဝ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းယူႇသေတႃႉ —-မၼ်းၵိုင်ႇလီဢဝ်ႁႃႉ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီဢဝ်ႁႃႉ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇၼပ်ႉသၢင်ႈႁိဝ်ႈၸင်ႈ၊ — မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်း CBO, CSO ၶဝ်၊ သုၼ်ႇတူဝ်ပဵၼ်ၵေႃႉ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵပ်းသၢၼ်မႃးတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်းသိုဝ်ႈသေ ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈမီး”- ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉ RCSS/SSA လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၽွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ဢၼုၺၢတ်ႈသေ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလိုပ်ႈ လမ်းလႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မေႊ ၼၼ်ႉ တပ်ႉပၢႆးယူႇလီ RCSS တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၶၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇယႃႉလႅဝ် ၽႅဝ်ႈထွၼ်ပႅတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း