Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းႁိမ်းႁဵင် ၽိုတ်ႉဢိူမ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈ SSPP ဝၢၼ်ႈႁႆး

Must read

ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ် 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၽႄငႃးသိုၵ်းလၢႆၾၢႆႇသေ မုင်ႈၼႃႈၸူး ၼႂ်း ပိုၼ်ႉ တီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA   တူင်ႉၼိုင် လႄႈ သွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တေႃႇၵၼ်ဝႆႉ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း

တႄႇႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၽိုတ်ႉၸူးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP/SSA ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵုမ်းၵမ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ မိူင်းယႆ၊ ၵေးသီး ၸိူဝ်းၼႆႉ။  သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးၼႆႉ ပဵၼ် တပ်ႉၸုမ်းလူင် တပ်ႉမ 22 ၊ တပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ် ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 12  တင်း  ၸၵၶ 10 ၼႆ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် တၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမုင်ႈၼႃႈၶဝ်ႈၸူးတၢင်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈတူင်ႉၼိုင်။ ၶဝ်ၽႄၵၼ် လၢႆၾၢႆႇသေ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃး ႁႅင်းသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း မွၵ်ႈ 1 ႁဵင်ၼႆႉ။ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႈယႃႉၵဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ ပေႃးသဵင် ၵွင်ႈတႅၵ်ႇမႃးၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ပဵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ”  – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ မႆႈၸႂ် တႃႇၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ်ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈ မိူၼ်ၽွင်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2015 ။

ၸၢႆးႁၢၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO (မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မႃးတၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ ၵူႈႁူးၵူးတၢင်း – – – ယွၼ်ႉၸမ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ လႄႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တင်ႈၸႂ် ၶႂ်ႈယႃႉၵဝ်းႁႂ်ႈမၼ်း သုၵ်ႉယုင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ႁိုဝ် – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ မိူင်းသူႈ တင်း တၢင်ႉယၢၼ်းၽၢၵ်ႇၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်း ဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိပ်းလမ်းပၢႆ လုၵ်ႉပွတ်းႁွင်ႇ လူင်းမႃးတၢင်းၵေးသီး ၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၼွင်ဢေႃႈ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2010 ၊  2015 တင်း မိူဝ်ႈ 2017 – ပေႃးတေလိူၵ်ႈတင်ႈၼႆ ၶဝ်တိုၼ်းႁႃလၢႆးသုၵ်ႉသၵ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးလၢတ်ႈတႄႉတႄႉမႃးၼႆ သိုၵ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းပၼ်ႁႃတေႃႇၶဝ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶဝ်မႃးႁႃသုၵ်ႉၵူၺ်း။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ ၼႆႉ ၵေႃႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢေႃႈဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2015 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း SSPP/SSA လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လိူၵ်ႈ တင်ႈ တီႈယူႇ 7 တီႈၼင်ႈ၊ ၼႂ်းၵေးသီး – မိူင်းၼွင် 3 တီႈၼင်ႈ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ – မိူင်းၸၢင် 3 တီႈၼင်ႈ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း 1 တီႈၼင်ႈ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၽွင်းၼၼ်ႉ မူႇဝၢၼ်ႈၺႃးၽဝ်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼပ်ႉႁဵင် လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ဢမ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ ဝႆးၼၼ်ႉ သွင်ပီ ၼႂ်းပီ 2017 ၸင်ႇၵွႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၶိုၼ်း ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း