Saturday, June 22, 2024

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ်

Must read

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈၶဝ်ႈယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်း၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ လၢႆလၢႆလင်၊ ရူတ်ႉၵႃး ၵေႃႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ လၢႆလၢႆလၢမ်း။ 

Photo Credit to ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ – ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢၼ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုဝ်း မိူဝ်ႈ 4 /8/2020

ဝၼ်းတီႈ 4/8/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ႁိၼ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၽွင်းတေႃႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၵႂႃႇသူင်ႇတႃႈႁိူဝ်း၊ ႁိူၼ်းၶိင်းယွတ်ႈၶမ်း တင်း ႁိူၼ်းၶိင်းသႆႇ  ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ် ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ လူႉၵွႆ၊ ၵႃးလူင်သႅၼ်း 12  ၼိမ်းသွင်လမ်းလူႉၵွႆ၊ ၵႃး VIGO ၶွင် ၸၢႆးလႃႉ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶျေႃးၶီႇၵႂႃႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးယိုဝ်း။

- Subscription -

ၼၢင်းဢွမ်ၶမ်း ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း ၵေႃႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်းသိူဝ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၽူဝ် ၶႃႈ ၵႂႃႇသူင်ႇၶူဝ်းတီႈတႃႈႁိူၼ်းၼွင်ၶၢင် တီႈဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ်သေ ၽွင်းတေႃႉၶူဝ်းယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ် မၼ်းၵေႃႈ ပၢႆႈၵႂႃႇ မႅပ်ႉဝႆႉၼႂ်းႁိူဝ်း သိုၵ်းၾၢႆႇလႂ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇမႃး တူၵ်းတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းၼၼ်ႈသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသဵၼ်သႂ်ႇ တိူဝ်ႉ တႂ်ႈတႃၾၢႆႇသၢႆႉ ၶႃႈဢေႃႈ။ တေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈမီးဝႆႉယူႇႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်းၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်တိုၵ်း ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၼႆႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၶွင် RCSS  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ RCSS/SSA တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

“တၢင်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ်တေႉဢမ်ႇထိုင်၊ ၶႃႈႁဝ်းမႃးမီးယူႇတီႇ ဝၢၼ်ႈႁဵဝ်း မႃးႁူပ်ႉပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ – — ႁူပ်ႉပႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တွင်ႈထၢမ်ငဝ်းလၢႆး ၶဝ်တေႉဝႃႈ မႃးဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပီ 2020 ၼႆႉ” – ၼႆ ၸၢႆးၵျေႃႇတဵင်း ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း ထုင်ႉၼၼ်ႉ မီး တပ်ႉမ 88 ၊ တင်း တပ်ႉပလိၵ်ႈ။ ဢၼ်ထႅမ်ႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃး ထႅင်ႈ ပဵၼ် တပ်ႉမ 77 ပၵ်းပႂ်ႉ တႃႈႁိူဝ်း ၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ၵူႈတႃႈ။ လိူဝ် ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP တင်း RCSS ၵေႃႈယူႇထင်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တင်းသွင်တပ်ႉသိုၵ်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ 19 ဝၢၼ်ႈ တင်း ထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈ တပ်ႉမ 77 ပႆႇၶဝ်ႈမႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း