Saturday, May 18, 2024

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈတီႈ RCSS မွၵ်ႈ 300

Must read

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ  ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်း  မွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – CJ/ ၵူၼ်းမိူင်း ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈပပ်ႉ 2008

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပၢႆႈၵႂႃႇ သွၼ်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁူဝ်ၵူၼ်းတေမီးမွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းႁဝ်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈ မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ  ၵမ်ႈၼမ် ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸွမ်းပိူၼ်ႈ  ။  ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၼႄ ၊ ၵူဝ်သေမႃးသွၼ်ႈဝႆႉၵေႃႈမီး ယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆမၼ်း မီးၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇလႆႈ ႁူႉတႅတ်ႈတေႃး တေမီးမွၵ်ႈ 200-300 ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် RCSS ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ  ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း CDM (သၢၼ်ၶတ်းဢႃႇၼႃႇ)တႄႉ ဢမ်ႇမီးၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢၼ်ၵႂႃႇယူႇသဝ်းၼႂ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် RCSS ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈလဵဝ်ၵၼ်၊   သွၼ်ႈယူႇဝႆႉၼႃႈတီႈလႂ် ၼႃႈတီႈမၼ်း ၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆ။   

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းသေ ယိုတ်းၵူၼ်းမိူင်း မီး 570 ၵေႃႉ၊ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 2,728 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆႈတြႃးဝႆႉ 443 ၵေႃႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်း မၢၼ်ႈ AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/2/2021 ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း