Tuesday, June 18, 2024

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ယွၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် တၼ်းႁဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST

Must read

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ယွၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်  တၼ်းႁဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST ဢၼ်မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ဢၼ်ႁပ်ႉတၢၼ်းႁဵင်းဝႆႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင် ၼႂ်းၸုမ်း PPST သေ ယွၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် တၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇ ၼႃႇယၵ PNLO လုၵ်ႈၸုမ်း PPST လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်တႅမ်ႈ မႃးၼၼ်ႉတႄႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈမၼ်းၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႄႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းႁူမ်ႈလူၺ်ႈၵူၼ်းၼမ် ၼႆႉၼႆၶႃႈၵႂႃႈ။ ယွၼ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼမ်လႄႈ ၵၢၼ်မၢင်ဢၼ်ၼႂ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼမ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈမီးလွင်ႈလွတ်ႈႁၢမ်းဢိတ်းဢွတ်းၼၼ်ႉၵႂႃႈ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈဢဝ်ဝႆႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႆႉသမ်ႉပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆၵူၺ်းလႄႈ တႃႇတႅပ်းတတ်း ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉသမ်ႉလႆႈၶိုၼ်းမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵပ်ႉၵိၼ်း။ ၵွပ်ႈၼႆမၼ်းၸဝ်ႈဝႃႈႁႂ်ႈႁႃၵေႃႉတႅၼ်းမႃးႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႆဝႆႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ယွၼ်းၵိုတ်းလိုဝ်း ၵၢၼ်တၼ်းႁဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST ၼႆႉ ယူႇတီႈ လုၵ်ႈ ၸုမ်း PPST ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေသိုပ်ႇတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ သိုပ်ႇယိပ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ပၢင်ၵုမ်လူင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်တေ မႃးၼႆႉ ဝႃႈ ၼႆ။

“လုၵ်ႈၸုမ်းတင်းမူတ်းတႄႉၵေႃႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် ယွၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ပီၼႆႉသဵင်ႈ ။ ႁႂ်ႈပႂ်ႉထိုင်ပၢင်ၵုမ်လူင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵွၼ်ႇၼႆဢေႃႈ”-  ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶုၼ်ႇဢူးၵႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ထႅင်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

PPST ၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ မႃးမိူဝ်ႈပီ 2019 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ၊ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပဵၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သေႃးမူႇတူး သေးၽူဝ်း ၽူႈၼမ်း KNU သေ လင်ၼႆႉမႃး မွပ်ႈဢၢပ်ႇပၼ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ်ဝႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST မႃး  ။

PPST ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA 8 ၸုမ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶိုၼ်ႈ မႃး။ ဝၢႆးလင်ၼႆႉ ၸင်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈမႃးထႅင်ႈ 2 ၸုမ်း ၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU လႄႈ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ၼႆယဝ်ႉ။  

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA 10 ၸုမ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွင်ႇ သီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)၊ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊလုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF)၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ၵမ်ႉထႅမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ(DKBA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း-ၶွင်ႇသီႇ ငမ်းယဵၼ် (KNLA-PC)၊ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ALP)၊ ၸုမ်းလႃးႁူႇတီႇမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ LDU လႄႈ ၸုမ်းပႃႇ တီႇမိူင်း မွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း