Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

PPST

PPST တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေဢုပ်ႇၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးၸုမ်း RCSS

ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST တေၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC  တီႈၼေႇပီႇတေႃႇ။  တႄႇဝၼ်းတီႈ 26  တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 28/6/2023 ၼႆႉ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST တေၵႂႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းငမ်းယဵၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC  တီႈၼေႇပီႇတေႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ...

PPST ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸတ်းပၢင်ၵုမ် 2 ဝၼ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ

PPST ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း(NCA-S-EAO) 7 ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တေၸတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 18/5/2023 သေ PPST ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တေၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႆႉ တင်း ၸုမ်း NSPNC...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း 5 ၸုမ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ် တႃႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုလႄႈ ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း 5 ၸုမ်း ဢၼ်ၸတ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း ၼႆ့ လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူၵ်းၵၼ် 4 ၶေႃႈ ပႃးတင်းၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းပီ 2023 ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 30 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2022 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ပဵၼ်ၸုမ်းပဢူဝ်း...

PPST ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလွင်ႈ SAC ယိုၼ်းမိုဝ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

PPST ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6 လႄႈ 7 /5/2022 ၼႆႉ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶွမ်ႊမတီႊ ၼၢႆႇဢွင်ႇမိၼ်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ - လွင်ႈၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုၼ်းမိုဝ်းမႃးတႃႇဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်ယဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်း PPST ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်၊ လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵၼ်ၵႂႃႇလူင်ႉလူင်ႉလႅင်းလႅင်းသေ ႁႂ်ႈလႆႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ၵၼ်။ ယူႇတီႈလုၵ်ႈၸုမ်း PPST ဢၼ်တေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႈၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ်ၸုမ်း PPST မီးဝႆႉဝႃႈ...

PPST တေတမ်း ၽႅၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ၼေၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်း

ၸုမ်း PPST ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၶၢၼ်လၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တေဢဝ် ၽႅၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တမ်းဝၢင်းၼႄပၼ်ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ NCA-S EAO  ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်းယဝ်ႉသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ  တၢင်း Zoom Online ၼႂ်းဝၼ်းပင်ၵုမ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 4/4/2022 ယႄးပေႃႇ မဵဝ်းဝိၼ်းၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ PPST  လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ ။  “ႁဝ်းၶႃႈတိုဝ်းၵမ်ဝႆႉပိူင်ဢၼ်ဝႃႈ တၵ်းလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးတင်းမူတ်း...

PPST မွပ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွင်ႁူၺ်ႈပဵၼ်ၽွင်းတၢင် ၵူႈမိူင်းမိူင်း

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 10 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA  ယုၵ်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွင်ႁူၺ်ႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် တိူဝ်ႊရႅၵ်ႉထိူဝ်ႊ Euro Burma Office ပဵၼ် ၽွင်းတၢင် တႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း PPST တင်းၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ၵေႃႉႁၢၼ် မဵဝ်းဝိၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ PPST လၢတ်ႈ။ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် PPST...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ယွၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် တၼ်းႁဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ယွၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်  တၼ်းႁဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST ဢၼ်မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ဢၼ်ႁပ်ႉတၢၼ်းႁဵင်းဝႆႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင်...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း – ႁူဝ်ပဝ်ႈ PPST ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း 10 ၸုမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ တေၸုၵ်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း PPST  ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA-S EAO ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် တၢင်း Online သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ - “တေယူႇၾၢႆႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းဢၼ် ၸုၵ်းမၼ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11-12/3/2021 ယူႇတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ...

ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၽွင်းၶၢဝ်းယၢပ်ႇယၢၵ်ႈ

ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ဝႃႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ  ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ယၢပ်ႇယၢၵ်ႈၵိၼ်းၸႂ်  ၼႆၼၼ်ႉ ။ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမိူဝ်ႈဝႃး 1/2/2021 လႄႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST ၸင်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း(ၽိသဵတ်ႇ) ဢွၼ်ႊလၢႆႊ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 2/2/2021 သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ  ၼႆႉ  ၽတူဝ်ႇၸေႃးတႃႇတူဝ်ႇမူး...

ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် PPST တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2020 ယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း NCA -EAOs ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ Online Video Conference ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈ ဢၼ်တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် PPST လၢတ်ႈဝႃႈ -“ပၢင်ၵုမ် PPST ၼႆႉ...

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လႄႈ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵၢၼ်မိူင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  တွၼ်ႈ - 1 ) ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽႄႈလၢမ်းမႃး၊ တူဝ်ၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ ႁူဝ်ႁဵင်၊ ၵူၼ်းတၢႆ လိူဝ်ပၢၵ်ႇ ၵႂႃႇ -...

တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႊၼႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းမိုတ်ႉမူဝ်းဝႆႉယူႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈ

လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ႁိုင်ၼၢၼ်းမႃး 4 ပီယဝ်ႉသေတႃႉ ပေႃးတူၺ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ယင်းတိုၵ်ႉ မိုတ်ႉမူဝ်း ဝႆႉယူႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၸိၸမ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21 /8/2019 ၸိၵ်းၸွမ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် PPST ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ   ႁၢမ်ႈၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် PPST ႁူပ်ႉၵၼ်

ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် PPST  ဢၢၼ်းတေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တႃႇဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈ ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈယူင်ႉၶၢပ်ႈ PPST ၼႆၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်မၢၼ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ႁႂ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/6/2019 ယူႇတီႈၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိၼ်ႇၸေႃႇ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး တၢင်းၾၢႆႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးသေ ႁႂ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈပၼ် ယႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်...

ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႄႈ ၵၢင်ၸႂ် RCSS/SSA ဝႆႉၼိူဝ် NCA

ၵၢင်လိူၼ်မေႊ ပီ 2019 ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်း 10 ၸုမ်း မွၵ်ႇပႃးၸုမ်းပႆႇၵိုတ်းတိုၵ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်း။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၵၼ်၊ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လၢႆလွင်ႈ ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ငဝ်းလၢႆးၶၵ်ႉၵၢၼ် ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း...

NCA တဵမ်သၢမ်ပီ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်သင်မႃး ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်းၾၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း PPST  လၢတ်ႈဝႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီယဝ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၶိုပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈသင်ႉသင်  ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း 10 ၸုမ်း NCA –S EAO ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img