Saturday, May 18, 2024

PPST တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေဢုပ်ႇၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးၸုမ်း RCSS

Must read

ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST တေၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC  တီႈၼေႇပီႇတေႃႇ။

 တႄႇဝၼ်းတီႈ 26  တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 28/6/2023 ၼႆႉ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST တေၵႂႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းငမ်းယဵၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC  တီႈၼေႇပီႇတေႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တႃႇတေပဵၼ်မႃး ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းဢၼ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ၸုမ်း NCA-S EAO (7) ၸုမ်း တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ ။ တေၶိုၼ်းဢုပ်ႇၵၼ် လွင်ႈပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ  – တေၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ။ပၢင်ဢုပ်ဢူဝ်း ၵမ်းၼႆႉ တႄႉ RCSS တင်း MNSP တေဢမ်ႇၵႂႃႇ ဢုပ်ႇၸွမ်း။  တေၵႂႃႇႁင်းၵွႆးၶေႃၶေႃ ” – ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေပဵၼ်မႃး ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ႁူမ်ႈၵၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/6/2023 တီႈၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸုမ်း RCSS တင်း MNSP တေၵႂႃႇဢုပ်ႇၵွႆးၶေႃၶေႃဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တေၵႂႃႇၸွမ်း လွၵ်းၵၢၼ်ဢၼ်လႆႈ တူၵ်းလူင်းၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။မိူဝ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵေႃႈ ဢမ်ႇၽွမ်ႉမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်လႄႈ  တႃႇတေၽေႃႇၼမ်ႉ ၼႄတူဝ်ၵေႃႈ တေပႆႇၽွမ်ႉၵၼ်သဵင်ႈ ။ ယွၼ်ႉၼၼ် လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင်” –  ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 7 ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈၸုမ်း PPST  ဝႆႉၼႆႉပဵၼ် – ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS  ၊ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO  ၊ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈတီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ လႃးႁူႇ LDU   ၊ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇမိူင်းရၶႅင်ႇ ALP ၊ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ် / တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း / ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ  KNU/KNLA-PC  ၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၵမ်ႉၸွႆႈတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ DKBA ၊ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ  NMSP ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းတီႈ 28 ပီ 2023 ၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 7 ၸုမ်းလႄႈတင်း NSPNC  ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း