Thursday, July 25, 2024

NCA တဵမ်သၢမ်ပီ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်သင်မႃး ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈ

Must read

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်းၾၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း PPST  လၢတ်ႈဝႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီယဝ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၶိုပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈသင်ႉသင်  ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to NCA-S EAO- ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် NCA –S EAO ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 14 ထိုင် 18 လိူၼ်မေႊ 2019

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း 10 ၸုမ်း NCA –S EAO ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 14 ထိုင် 18 လိူၼ်မေႊ တီႈႁူင်းႁႅမ်းၶုမ်ႉၽူးၶမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -

မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ဝႆႉ 3 ပီပၢႆၼႆႉ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် 4 ၵမ်း (ဢမ်ႇၼၼ်) ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် 3 ၵမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၶိုပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်သင်ႉမႃးသင်သေဢမ်ႇၵႃး ၸဝ်ႈပၢႆးႁူႉပၢႆးမေႃၶဝ်ၵေႃႈလႆႈသဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ – “လွၵ်းလၢႆးပၢႆးဢုပ်ႇၵုမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းလီလီ။ တီႈပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႆႉ တၵ်းတေလႆႈပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ တီႈဢၼ်ၵူႈၵေႃႉ ၊ တင်းသဵင်ႈႁပ်ႉလႆႈ။ ပေႃးဝႃႈၵုမ်ႇယိပ်း မူႇၵဝ် မူႇမႂ်းသေမႃးဢုပ်ႇၵၼ်တႄႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်လႆႈ၊ ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၼႆႉ ၶဝ်ၸတ်းႁဵတ်းလႆႈပၢင်ၵုမ်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် 3 ၵမ်းသေတႃႉယွၼ်ႉၶဝ်ယိပ်းမူႇၽႂ်မူႇမၼ်းသေ ဢမ်ႇယွမ်းတေႃႇၵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်ထိုင်တီႈလႆႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵုမ်ႇမိုင်ႉၵႅတ်ႇၶႄ  ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 သေ တိုဝ်းၵမ်ဝႃႈ တပ်ႉမတေႃႇဢၼ်လဵဝ်၊ မူႇပိူင်တပ်ႉမတေႃႇ 6 ၶေႃႈယူႇမႅၵ်းမႅၵ်းတႄႉ တေႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတ​ရႄႊၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈမူႇၵဝ် မူႇမႂ်းသေ ဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီဢုပ်ႇ ထုၵ်ႇလႆႈပဵၼ်ၼၼ်ႉၸင်ႇ တေဢမ်ႇသုမ်းသင်သေ တၵ်းတေလႆႈဢွင်ႇမၢၼ်ႈတင်းသွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇ- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA-S EAO ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၼႆႉ တေပိူင်လူင်တေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈၶႆလတ်းၶၢမ်ႈ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၶိုၼ်းဢုပ်ႇၵုမ်ထတ်းသၢင်ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ PPST သေ ပေႃးထုၵ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ တေၶိုၼ်းမေးလႅၵ်ႈလၢႆႈမူၼ်ႉမေးၵႂႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA  10 ၸုမ်းယဝ်ႉယင်းမီးသိုၵ်းၶၢင် KIO လႄႈ ယၢင်းလႅင် KNPP ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း