Saturday, May 25, 2024

ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၽွင်းၶၢဝ်းယၢပ်ႇယၢၵ်ႈ

Must read

ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ဝႃႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ  ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ယၢပ်ႇယၢၵ်ႈၵိၼ်းၸႂ်  ၼႆၼၼ်ႉ ။

ပၢင်ၵုမ် PPST Online ဝၼ်းတီႈ 2/2/2021

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမိူဝ်ႈဝႃး 1/2/2021 လႄႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST ၸင်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း(ၽိသဵတ်ႇ) ဢွၼ်ႊလၢႆႊ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 2/2/2021 သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ  ၼႆႉ  ၽတူဝ်ႇၸေႃးတႃႇတူဝ်ႇမူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ PPST လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –

  “ယူႇတီႈၸုမ်း PPST သေ တေဢမ်ႇဢဝ်လၢႆးၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းသေၵႄႈလိတ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးႁၢႆႉၸႃႉ။ ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇလူၺ်ႈၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်၊ ယူႇတီႈၸုမ်း NCA-S-EAO သေတေႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် NCA ” ဝႃႈၼႆ။

 သိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ လႄႈ ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမုင်ႈမွင်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ တႃႇ ၵေႃႇသၢင်ႈ မိူင်း ၾႅတ်ႇတရႄႊၼၼ်ႉတၵ်းလႆႈႁႃလွၵ်းလၢႆးတႃႇၶဝ်ႈႁႃဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။  

  ၽတူဝ်ႇၸေႃးတႃႇတူဝ်ႇမူး သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ –   ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉဝႃႈတေဢိင်ၼိူဝ်တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊသေ တေသၢင်ႈမိူင်းၾႅတ်ႇတရႄႇ ။ ၵူၺ်းၵႃႈယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ သိုၵ်းမႃးယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းဝႃႈ သၢၼ်ၶတ်းၶႃႈဢေႃႈ။ – ဝႃႈၼႆ။  

 လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ PPST တုၵ်းယွၼ်းပႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၽူႈၼမ်းၸိူဝ်းဢၼ်သိုၵ်းတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼၼ်ႉမူတ်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ PPST ယင်းလႆႈတုၵ်းယွၼ်းပႃးထိုင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇ  လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း