Wednesday, April 24, 2024

ပၢင်ၵုမ်သၽႃး ၸႄႈမိူင်းတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် တေဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းယဝ်ႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ်ပၼ်ႇယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈမူတ်း၊  ပၢင်ၵုမ် သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ၼႆႉၵေႃႈတေ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သၽႃးမိူင်းတႆး

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ပွၵ်ႈၵမ်ႈႁႅၵ်ႈၼႆႉ တေဢၢၼ်းၸတ်း ႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/2/2021 တီႈလုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ။

- Subscription -

ၸၢႆးဢုၵ်ႉၵႃႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်း လၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28-29 ပူၼ်ႉမႃး  တီႈလုမ်းသ ၽႃး ၸႄႈမိူင်းတႆး ၵပ်းသိုပ်ႇမႃး ႁႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးတီႈလုမ်းသၽႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 2-3 လိူၼ်ၼႆႉ ဝႃႇ။ ဝၢႆးလင်လႅၵ်ႈလၢႆႈယဝ်ႉၼႆႉ  ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇမႃးၶိုၼ်းထႅင်ႈ  ယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ဢၼ်ဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊၼႆႉ  မီးၽူႈတႅၼ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး 105 ၵေႃႉတေမႃးၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်  ။ပဵၼ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း 29 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်သိူဝ် 26 ၵေႃႉ၊ သၢင်ႇသီႈ 24 ၵေႃႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 35 ၵေႃႉ လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈတႅၼ်းသၽႃးတၢင်ႇပႃႇတီႇ၊ သုၼ်ႇတူဝ် တင်းမူတ်း တေမီး 140 ၵေႃႉ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်ႈ ဢႃႇၼႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႉဢဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝိၼ်း မိၼ်ႉ၊ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇလႄႈ ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်ၼႂ်း NLD ၵုမ်း တူဝ်ဝႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်  ။

ပၢင်ၵုမ်သၽႃး ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢၼ်ဢၢၼ်းၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်းႁွတ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇၶဝ်ထုၵ်ႇၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉပၢင်ၵုၼ်သၽႃးလူႉပႅတ်ႈ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း