Sunday, May 26, 2024

PPST ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလွင်ႈ SAC ယိုၼ်းမိုဝ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

Must read

PPST ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6 လႄႈ 7 /5/2022 ၼႆႉ။

ပၢင်ၵုမ် PPST တင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 6-7 လိူၼ်မေႊ 2022 ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶွမ်ႊမတီႊ ၼၢႆႇဢွင်ႇမိၼ်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ – လွင်ႈၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုၼ်းမိုဝ်းမႃးတႃႇဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်ယဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်း PPST ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်၊ လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵၼ်ၵႂႃႇလူင်ႉလူင်ႉလႅင်းလႅင်းသေ ႁႂ်ႈလႆႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ၵၼ်။

- Subscription -

ယူႇတီႈလုၵ်ႈၸုမ်း PPST ဢၼ်တေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႈၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ်ၸုမ်း PPST မီးဝႆႉဝႃႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉတေဢဝ်လၢႆးတၢင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ ၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်းလႄႈ တေၸုၵ်းၼိူဝ်လွၼ်ႉမွၼ်း NCA 3 ၶေႃႈ၊ ယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်း 7 ၶေႃႈလႄႈ ၽႅၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း 8 ၶေႃႈၼၼ်ႉသေၶိုင်ၵၢၼ်ၵႂႃႇ – ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်2 ဝၼ်းၼႆႉ လုၵ်ႈၸုမ်း PPST တေလႆႈၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် လုၵ်ႈၸုမ်း၊ တေၸၢင်ႈၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်တင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တၢင်ႇၸုမ်းၵႂႃႇ။ တႃႇႁႂ်ႈမေႃပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ် တၢင်းႁၼ်ထိုင် တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း- ဢၼ်မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်တင်းၸုမ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇ။ ႁႂ်ႈလႆဢဝ်ၶေႃႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်တီႈ လၢႆလၢႆမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ႁႂ်ႈလႆႈၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃး တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈသေ ၸင်ႇတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇ။

လုၵ်ႉတီႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ပႃးၵူႈၾၢႆႇသေ ႁႂ်ႈလႆႈၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႊ ၵႂႃႇ – ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA 10 ၸုမ်းၼႆႉ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တေၵႂႃႇႁူပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 7 ၸုမ်း။ ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတေဢမ်ႇဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ မီး KNU ယၢင်းလႄႈ CNF ၶျၢင်း ၵူၺ်း။

ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇပႃးၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ ၵူႈမူႇၸုမ်းတေဢမ်ႇဢုပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIO ၸုမ်းလဵဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း