Thursday, April 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း 5 ၸုမ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ် တႃႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

Must read

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုလႄႈ ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း 5 ၸုမ်း ဢၼ်ၸတ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း ၼႆ့ လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူၵ်းၵၼ် 4 ၶေႃႈ ပႃးတင်းၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းပီ 2023 ။

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 30 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2022 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။

- Subscription -

ပဵၼ်ၸုမ်းပဢူဝ်း PNLO ၸုမ်းရၶႅင်ႇ ALP ၸုမ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်သၢင်ႈတီႊမူဝ်ႊၶရေႇသီႇ DKBA ၸုမ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် KNU/KNLA လႄႈၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယႃႇပျေႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းငမ်းယဵၼ်ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

ၼႂ်းၶေႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ – တေလႆႈယွမ်းႁပ့် ပိူင်ပၢႆးမိူင်း ပႃႇတီႇၸုမ်ႇၵူႈ ၊ ၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဢိင်ၼိူဝ် ပိူင် တီႇမူဝ်ႇၶရေၸီႊ လႄႈ ၾႅတ်ႇတရႄႇ ၊ တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၵတ်းယဵၼ်လႄႈႁုၼ်ႈမုၼ်း၊ တႃႇၸတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႂ်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်း ပိူင်ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့- တေႃႇသေႃးမျႃႉရႃႇၸႃႇလိၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉပိုတ်ႇလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႂ်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်း ပိူင်ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼင်ႇဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ – ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ထတ်းသၢင်ဝႆ့ဝႃႈ ယွၼ့်ၼႂ်းမိူင်း ပႆႇမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်းလႄႈ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇ – ဝႃႈၼႆ။
ၾၢႆႇၼိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈလွင်ႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇသေတႃႉ တေပဵၼ်ၸတ်းမိူဝ်ႈလႂ် ၸတ်းလၢႆးလႂ်တႄႉဢမ်ႇပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၾၢင်ႁၢင်ႈမၼ်း။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႄႈ ပႃႇတီႇ မွၼ်း NMSP သွင်ၸုမ်းၼႆ့ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး။

လိူဝ်ၼၼ့် ၸုမ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KUN ၊ ၸုမ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF လႄႈ ၸုမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းပတ့်ပိုၼ့်မိူင်းမၢၼ်ႈ ABSDF ၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်၊ တိုၵ့်သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း