PPST တေတမ်း ၽႅၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ၼေၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်း

120

ၸုမ်း PPST ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၶၢၼ်လၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တေဢဝ် ၽႅၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တမ်းဝၢင်းၼႄပၼ်ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

PPST သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇတင်း Zoom ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဝၼ်းတီႈ 4/4/2022

NCA-S EAO  ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်းယဝ်ႉသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ  တၢင်း Zoom Online ၼႂ်းဝၼ်းပင်ၵုမ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 4/4/2022 ယႄးပေႃႇ မဵဝ်းဝိၼ်းၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ PPST  လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ ။

 “ႁဝ်းၶႃႈတိုဝ်းၵမ်ဝႆႉပိူင်ဢၼ်ဝႃႈ တၵ်းလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးတင်းမူတ်း ၼႆလႄႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉၽႅၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ဢၢၼ်းတေ တမ်းဝၢင်းၼႄ ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

 တီႈပၢင်ၵုမ်ၵမ်းၼႆႉ ဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ ၶေႃႈလႆႈၸႂ်တႃႇၽႅၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း 8 ၶေႃႈ။

ယေးပေႃႇမဵဝ်းဝိၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ-“ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉၽႅၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း 8 ၶေႃႈၼႆႉပဵၼ်တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ပဵၼ်ပိူင်လူင်။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ပႆႇသၢင်ႇထုၵ်ႇသေ ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၼေၵၼ်ၶႃႈ။ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁိုင်ဝၼ်းၼိုင် တေၸၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်းၽႅၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ၼႆႉယူႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ် PPST  ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၶွင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA-S EAO ပွၵ်ႈၵမ်း 4 တွၼ်ႈ 2 ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း ဝၼ်းတီႈ 29/3/2022 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 4/4/2022  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ