Wednesday, July 17, 2024

PPST မွပ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွင်ႁူၺ်ႈပဵၼ်ၽွင်းတၢင် ၵူႈမိူင်းမိူင်း

Must read

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 10 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA  ယုၵ်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွင်ႁူၺ်ႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် တိူဝ်ႊရႅၵ်ႉထိူဝ်ႊ Euro Burma Office ပဵၼ် ၽွင်းတၢင် တႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း PPST တင်းၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ၵေႃႉႁၢၼ် မဵဝ်းဝိၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ PPST လၢတ်ႈ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွင်ႁူၺ်ႈ
ၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွင်ႁူၺ်ႈ လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ ထုၵ်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈပဵၼ်ၽွင်းတၢင်တႃႇ PPST တႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၵူႈမိူင်းမိူင်း

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် PPST လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ   – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉဝႃႈ  ။ ၶဝ်တင်ႈမၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊပုၼ်ႉၼေႈ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတိုၵ်ႉမႃးတင်ႈၼႂ်းဝၼ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 6 ပီၼႆႉၵူၺ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉႁၢၼ်မဵဝ်းဝိၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ  ယူႇတီႈၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွင်ႁူၺ်ႈ တေပဵၼ်ၽူႈၵေႃႉဢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ တိတ်းတေႃႇတင်းၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပႃးၸဵမ် ဢႃႊသီႊယႅၼ်ႊ  တႃႇမႃးၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဝႃႈ PPST တႅင်ႇတင်ႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွင်ႁူၺ်ႈ ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ PPST လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႆႉၸူး ၸိုင်ႈမိူင်း UN၊ EU၊ ၶႄႇ၊ ထႆး၊ မိူင်းၵြႃးဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ၊ ၵျပၼ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉသေ  ၾၢႆႇတၢင်းပုၼ်ႉၵေႃႈလႆႈတွပ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွင်ႁူၺ်ႈၼႆႉ တႃႇႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းၼႆသေ တင်ႈတႄႇပီ 2011   မႃးၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ပၼ်ဝႂ်ၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝီႊသႃႊ သေ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈၶဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွႆႈၶိုင်ပွင်တႃႇ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ။  ထိုင်ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ပီ 2017 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ဝီႊသႃႊမၼ်းၸဝ်ႈၶဝ်ႈမိူင်း လႄႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်မၼ်းၸဝ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃး   ပွင်သၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်း။

PPST ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း 10 ၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2015 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းပဵၼ် ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ၸေႃးမူႇတူးသေးၽူဝ်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပုတ်ႈပၼ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းၽူႈၼမ်း RCSS/SSA ႁပ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း