Saturday, July 20, 2024

တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႊၼႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းမိုတ်ႉမူဝ်းဝႆႉယူႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈ

Must read

လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ႁိုင်ၼၢၼ်းမႃး 4 ပီယဝ်ႉသေတႃႉ ပေႃးတူၺ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ယင်းတိုၵ်ႉ မိုတ်ႉမူဝ်း ဝႆႉယူႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၸိၸမ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ် PPST ၸုမ်း NCAS-EAO ဝၼ်းတီႈ 21 /8/2019

ဝၼ်းတီႈ 21 /8/2019 ၸိၵ်းၸွမ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် PPST ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ဝႃႈ – ပေႃးမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းၶိုၼ်းၸိုင် သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႊ ၼႆႉတိုၵ်ႉမိုတ်ႉမူဝ်းယူႇလႄႈ ၊   ၼႂ်းၶေႃႈလႆႈၸႂ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈသႂ်ႇပႃး မူႇပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႊဢၼ်တေၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၼ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၵိုမ်း – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  ပုၼ်ႈပၢင်ႈၽွၼ်းလီၵူၼ်းမိူင်း၊ ပုၼ်ႈပၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႊ ၼၼ်ႉ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းတီႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈဝႆႉၸႂ်ယိုၼ်းယၢဝ်း၊ ယုမ်ႇယမ် ၼပ်ႉထိုဝ်ၼိူဝ်ၵၼ်သေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ။  ပေႃးဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် မိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈပႃးၶပ်ႉမၢႆဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတင်း EAO ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸိူဝ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ၊ လူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 10 ၸုမ်းၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

“ပိူင်လူင် ႁဝ်းထုၵ်ႇလႆႈပႂ်ႉတူၺ်း ၸွင်ႇသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇတေယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈဢႃယုမၼ်းတေမူတ်းယဝ်ႉလူး ဢၼ်ၶဝ်တမ်းဝႆႉဝႃႈတေႃႇထိုင်လိူၼ် 8 သဵင်ႈၼႆႉ။  ပေႃးဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇသိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈၸိုင် ႁဝ်းတၵ်းတေလႆႈဝူၼ်ႉဝႆႉပႃး ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝၢႆးလင်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉတေပဵၼ်ႁိုဝ်မႃး – ၼႆၼၼ်ႉ”  ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈ။

ပၢင်ၵုမ် PPST ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21 /8/2019 ၼႆႉ ပိူင်လူင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တႃႇတေၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ၊ လၢႆးတၢင်း 4 ပိူင် ၼင်ႇႁိုဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တေၶိုပ်ႈၼႃႈ – ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိၸမ်ႈလၢတ်ႈၼေမႃး၊ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် (ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် )၊  လွင်ႈ PPST  ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၶဝ် ၸွင်ႇတေပဵၼ်ၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၼႂ်းႁၢင်ပီ 2019 ဢမ်ႇၼၼ် ႁူဝ်ပီ 2020 ၼႆၵေႃႈလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇပႃး ဝႃႈၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း