Saturday, May 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS တီႈမိူင်းပၼ်ႇ

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Image: တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း/ သိုၵ်း RCSS

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8:20  မူင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 575 ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၾၢႆႇႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁွင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉတိုင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 575 ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းႁဝ်း တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁွင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉတိုင်း ယိုဝ်းၵၼ် တေႁိုင်မွၵ်ႈ 10 မိၼိတ်ႉသေ သဵင်ၵွင်ႈ ၸင်ႇယဵၼ်လူင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇပႆႇထွႆ၊ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၶဝ်ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းႁဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇ လႆႈႁူႉလွင်းတၢင်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 575 ၼႆႉ ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃမူၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးလေႃး ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ ၾၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ် ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 17 မိူင်းပၼ်ႇ တိူင်းသိုၵ်းယလၶ ၶူဝ်လမ်။ ၼႂ်းပီ 2021 ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင် RCSS တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၾၢႆႇလဵဝ် တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 1-31/1/2021 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

RCSS ၵေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း