Thursday, June 20, 2024

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တိုၵ်ႉၼမ် ၵၢတ်ႇမိူင်းပၼ်ပိၵ်ႉဝႆႉ ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ်ၵၢင်ဝဵင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

Must read

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း၊ ၸဝ်ႈၽၵ်းၶဵဝ်သမ်ႉသိူဝ်ႇၶၢႆၵၢင်ဝဵင်းၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၸၢႆႇတိုၵ်ႉၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈႁႅင်း ။

 ၵၢတ်ႇမိူင်းပၼ်ႇတႄႇပိၵ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/9/2021   တႃႇၵႅတ်ႈ ၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19   ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် ၼႃႈဝတ့်မူၺ်ႇတေႃႇ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သမ်ႉၵိုတ်းၶွၼ်ႈလီဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပႆႇၸၢင်ႈတမ်းၸႂ်လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ယဝ့်ၶႃႈ သမ့်ပိၵ့်ဢိုတ်းၵၢတ်ႇလူင်သေ မႃး ပိုတ်ႇၵၢတ်ႇ ၽၵ်းၶဵဝ် ၸွမ်းတၢင်း။   ၵူၼ်းသိုဝ့်ၵူၼ်းၸၢႆႇသမ်ႉၼမ်  ။ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႅတ်ႇၶႄႁႄ့ၵင်ႈတၢင်း ပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19  ၸိူင့်ၼႆ။ လီမႆႈၸႂ် ဝႆ့ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼၼ့် တႄႇဢဝ် ၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း ထိုင် 9 မူင်း မီးၵူၼ်းမႃးၶၢႆ သိုဝ့်ၸၢႆႇၵၼ် ၼမ်ၵူႈဝၼ်း ၼႆယဝ့်။

“ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် ဢၼ်ပိုတ်ႇယူႇၼႆ့ တေပဵၼ်ၽႂ်ၸႂ့်ပိုတ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇႁူ့ ႁဝ်းၶႃႈထၢင်ႇတႄ့ တေပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၶဝ်ၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်တေပိုတ်ႇၸိူင့်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်တႄ့ ႁဵတ်းသင် ဢမ်ႇၵႂႃႇပိုတ်ႇတီႈႁူင်းႁေႃ ၸဝ်ႈၵေႃးလီ တီႈၼၼ်ႈ မီးဝႆ့တၢင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တေလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵူႈၵေႃ့၊ ဢၼ်ပိုတ်ႇယူႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ့ ပဵၼ်ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ၸွမ်းတၢင်းလႄႈ ၽႂ်ပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ့် ဢမ်ႇပဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူ့၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၵၼ်။”- ၵူၼ်းပိုၼ့် တီႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် ဢၼ်ပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း သိုဝ့်ၸၢႆႇၵၼ် တီႈၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼႃႈဝတ့်မူၺ်ႇတေႃႇၼၼ့်  ၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ်၊ ပႃ၊ ၼိူဝ့်၊ မၢၵ်ႇမႆ့လႄႈ  ၶူဝ်းၵိၼ်ယႅမ့် ဢၼ်ႁႅင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆ့။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆ့ ႁၢၼ့်တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 22/9/2021 ၼႆ့ တင်းမူတ်းမီး 266 ၵေႃ့၊ လူ့တၢႆ 2 ၵေႃ့၊ လူင်းႁူင်းယႃ 181 ၵေႃ့၊ တိုၵ့်ယူတ်းယႃ 83 ၵေႃ့၊ ဢၼ်ၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ်ဝႆ့တီႈႁူင်းယႃ 3 ၵေႃ့လႄႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈ ၵၵ်းတူဝ် ဝႆ့တီႈ ႁူင်းႁေႃၸဝ်ႈၵေႃးလီသမ့် 35 ၵေႃ့ ယူႇတီႈၼၢင်းသီၼူၼ်း မေႃယႃလုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ် ႁူင်း ယႃလူင် မိူင်းပၼ်ႇ တၢင်ႇဝႆ့ၼႂ်း ၾဵတ့်ပုၵ့် ဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း