Saturday, May 25, 2024

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၵျွၵ့်မႄး – မိူင်းၵိုင်

Must read

ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈတုင်းႁပ်ႉလူႇၶၢမ်ႇ တီႈ ပီႈၼွင်ႉ တႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၊ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆးလႄႈႁွတ်ႈတၢင်ႇမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၵျွၵ့်မႄးလႄႈ မိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈငိုၼ်း 150 သႅၼ်ပျႃး။

ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းမိူင်းတႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6-8/9/2021 ၼၼ့် ယူႇတီႈၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်လႄႈ ယႃႈယႃ  ၶိူင်ႈၶူဝ်းတႃႇႁႄ့ၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19  ပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ပဵၼ်လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 2   တႃႇၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 100 သႅၼ်ပျႃး  ။

- Subscription -

ထိုင်မႃး   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/9/2021 လႆႈၸွႆႈထႅမ် ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 3 လႄႈ ဝၼ်းတီႈ   22/9/2021 သမ့် ၸွႆႈထႅမ်  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းမီးတီႈဝတ့်ၼႃးၼိူဝ်၊ ဝတ့်ၼွင်တဝ်း၊ ဝတ့်ၵုင်းၸူင်ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ တင်းမူတ်းတႃႇ  50 သႅၼ်ပျႃး လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၼၢင်းထူၺ်းဢိင်ႇ လွႆဢုင်း(ႁွင်ႉ) ၼၢင်းမႂ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ယူႇတီႈၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၵႂႃႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈ 3 ယဝ့်ၶႃႈ။ ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၼႆ့ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆ့ တေၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တၢင်းပွတ်းလၢႆးၶႃႈၼႆ့ၶႃႈဢေႃႈ။ တၢင်းလၢႆးၶႃႈၼႆ့ၵေႃႈ မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဝႆ့  တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတင်းၸွႆႈထႅမ်ၼႆဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆမူႇၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈတင်ႈဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ သင်ႇၶႃႇၼုမ်ႇ၊ ၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် PMC ၊ ၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆး TYO ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး TNC-T လႄႈ ႁူမ်ႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼထႅင်ႈတင်းၼမ် လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

“ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၼႆ့သေ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၽူႈမီးၸႂ်မဵတ့်တႃႇ ၵရုၼႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ႁူမ်ႈ တင်းၸုမ်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸွႆႈပၼ်ႁႅင်း ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၼမ်ဢေႇဢမ်ႇဝႃႈ ဢဝ်ၸဵမ်ငိုၼ်းတွင်း ၶဝ်ႈ ၼမ့်တၢင်းၵိၼ် ယႃႈယႃႁႄ့ၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်၊ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း၊ သိူဝ်ႈၽႃႈၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ၊ ၶႅပ်းတိၼ်၊ ၽႃႈယၢင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ တိတ်း တေႃႇ ၸွႆႈထႅမ်မႃးတီႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵူႈယၢမ်းၶႃႈ”- ၼၢင်းထူၺ်းဢိင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းၼင်ႇၼႆ။

 သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈၶႆႈႁူမ်ႈပၢးၸွႆႈထႅမ်ၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် လႆႈတီႈ မၢႆၽူၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် +66946170834, +95 257257015, +95 9788984810, +66 853776769   ၸိူဝ်းၼႆႉ – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း