Thursday, June 20, 2024

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ ဝႃႈ ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၵ်ႈမီး ပဵၼ်တႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်ၵွၺ်း

Must read

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမသျိၼ်ႊလွင်ႈၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/9/2021 ဝႃႈ – ယူတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း တၵ်းတေလႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ဢၼ်တမ်းဝၢင်းပၼ်ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵွၺ်း။ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၼ်မိူင်းသေတႃႉ တမ်းဝၢင်းၸႂ်မႃႇၼ လႄႈ ပၵႃႇသၼ သေ တေႁဵတ်းပုၼ်ႈလီတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇယၢမ်းလဵဝ်တင်းမူတ်း ဢမ်ႇၸႂ်တႃႇပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်မၢၵ်ႈမီး၊ ပဵၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၸိုင်ႈမိူင်းမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုင်ႈမိူင်းတူၵ်းတႅမ်ႇ၊ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတူၵ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်းတွင်းၼႂ်းပီ 2020-2021 ၼႆႉ တၵ်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ် လူတ်းယွၼ်ႇသေ  ၽိမ်းၵိၼ်ၽိမ်းၸၢႆႇၵႂႃႇ ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈသိုဝ်ႉဢၼ်လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈသေၸႂ်ႉၸၢႆႇဢဝ်၊ လူတ်းယွၼ်ႇဢၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇသေၸႂ်ႉၸၢႆႇ ။ တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်ႁႄႉၵင်ႈလႄႈယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တမ်းဝႆႉၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ တႃႇငိုၼ်း ၼိုင်ႈသႅၼ်လၢၼ်ႉပျႃး” – ဢုပ်ႇဢုမ်လၢတ်ႈၵႂႃႇလွင်ႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၵူၺ်းၵႃႈတွၼ်ႈတႃႇငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇလွင်ႈသင်သေၶေႃႈ။

Photo MMAL-ပၢင်ၵုမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းယိုတ်းမိူင်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ 22/9/2021

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယင်းလၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၶူင်းၵၢင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉဝႃႈ– “သင်ဝႃႈ တင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင်ၸိုင် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီၼႆႉ တေပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၸၼ်ႉၵၢင် ၼႂ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ၊ ပေႃးသိုပ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈမွၵ်ႈ 10 ပီၸိုင် မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်မိူင်းၶိုၼ်ယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မီးၸၼ်ႉသုတ်း ၼႂ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ၊ ပေႃးဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼိူဝ်လိၼ်တႂ်ႈလိၼ် ၼႂ်းၼမ်ႉ ဢွၵ်ႇၸႂ်ႉၸွမ်းၸိုင် တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်း ” – ဝႃႈၼႆပႃးထႅင်ႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ လႄႈ ၸဝ်ႈတိုၼ်းလၢင်း လၢႆလၢႆမိူင်း ဢၼ်မႃးလူင်းတိုၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထွၼ်တူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းမူတ်း ၊ ၵိုတ်းယူႇၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁႃၸမ်ၸႂ် လႄႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း