Saturday, May 18, 2024

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

Must read

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS SSA
Photo:by SHAN ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS/SSA

ဝၼ်းတီႈ 19 – 21/8/2020 တေထိုင်မႃးၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း တေၼမ်းၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 တီႈငဝ်ႈဝဵင်းလူင်မၢၼ်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ။ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်ယိုၼ်ယၼ် လႆႈ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်လၢႆဝၼ်းၼႆႉ တူဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မုင်ႈၸူးၼေႇပျီႇ တေႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းတေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆႉသေ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ တႆး ပႆႇယိုၼ်ယၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ ႁႂ်ႈပႂ်ႉတူၺ်း ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမူႇၸုမ်းၵွၼ်ႇ ၼႆ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ –

 “ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းယူႇတီႈပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၽွၼ်းၵၢၼ်မၼ်း ၶႃႈဢေႃႈ။ ပၢင်ၵုမ်လူင် UPC ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၸတ်း ႁဵတ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းလႄႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းယူႇ – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလူင်ႈၼႃႈ မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း EAOs-S တင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် တွၼ်ႈၵၼ် 3 မီး13 ၶေႃႈ ။ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးၶေႃႈၼွင်ႇ ငိူၼ်ႈၶႆသင် တူဝ်တႅၼ်း/ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းၵိုတ်း သိုၵ်း တေၸၢင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ငမ်းယဵၼ်လူင်ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၼႆႉ – ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS/SSA)ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်း တိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ။ ၼႂ်းၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်း တိုၵ်းပတ်း ပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA သိပ်းၸုမ်းၼႆႉ RCSS ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၽူႈၼမ်း PPST ဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း