Saturday, May 18, 2024

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ 1 လိူၼ်

Must read

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ 1 လိူၼ် တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပဵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 4။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2020  ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ 1 လိူၼ်။ တႄႇ ဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1-30/11/2020 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 30 ဝၼ်း  ။

- Subscription -

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ  ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်းလႄႈ တႃႇတေၵုမ်းၵမ်ၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ၵေႃႈ ၸမ်မႃးယဝ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈသိုပ်ႇၵိုတ်း တိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉပႃးဝႃႈ – “လိူဝ်သေ  ၼႃႈတီႈၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ  သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ တေၵိုတ်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်    တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်” ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 တွၼ်ႈတႃႇပီ 2020။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်မေႊ တေႃႇထိုင်လိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႉသ်သဵင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ၊ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင် 30 လိူၼ်ႊသႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင် 31 ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင် 30 ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆႉၵမ်းၼိုင်ႈ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းယူႇသေတႃႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸူးၸမ်ၼႃႈတီႈ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇ။ လိူၼ်ဢွၵ်ႉထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၵေႃႈ ဝၢႆးလင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ။ ၵူၼ်းမိူင်း 4000 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။ ၸင်ႇႁႃလႆႈပွၵ်ႈယူႇႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်း။

 ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵမ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး   6 ႁဵင်ပၢႆ  ႁၢမ်းသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ် ၊ UEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း/ ၵတ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။  ၵူၺ်းၵႃႈ  တေႃႇထိုင်ယင်းတိုၵ်ႉႁႅၼ်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ထုင်ႉဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉထႅင်ႈယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း