Saturday, June 22, 2024

ပလိၵ်ႈလမ်းတီႉၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ မီလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

Must read

ပလိၵ်ႈ/ ယေး တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ (ၾၢႆႇပလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်)   ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ မီးလွင်ႈၾၼ်း/ ယိုဝ်းၵၼ် မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။

Photo Credit to Kyaukme news: ၵူၼ်း 3 ၵေႃႉဢၼ်မႃးသိုဝ်ႉယႃႈတီႈႁိူၼ်း ဢူးၵႂၢင်းၽူၼ်းလႄႈပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းဝႆႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ပလိၵ်ႈ/ ယေး၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇ ထတ်းႁိူၼ်း ဢူးၵႂၢင်းၽူင်း တီႈပွၵ်ႉ 8 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။  

- Subscription -

ၾၢႆႇပလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၸဝ်ႈႁိူၼ်း လမ်းၽၼ်းလႄႈ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ပလိၵ်ႈၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ ၾၢႆႇၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢူးၵႂၢင်းၽူင်းတင်းၵျေႃႇမိၼ်း လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ။

Photo Credit to Kyaukme news: ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပလိၵ်ႈသွၵ်ႈႁႃတီႉၺွပ်းလႆတီႈႁိူၼ်း ဢူးၵႂၢင်းၽူၼ်း

 ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇတဵင်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇတီႈသုၼ်ႇလဵဝ်သေ တေၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ၸဝ်ႈႁိူၼ်း သွင်ၵေႃႉ ၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်လႅဝ်းသေၽၼ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ဢၢင်ႈယိုဝ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸင်ႇလႆႈၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်သေယိုဝ်းၶိုၼ်း။ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁွႆးၽၼ်းတီႈႁူဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ် – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈ  လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ် ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ သႂ်ႇၼႂ်းၵွၵ်းသပျႃႇ 8 ဢႅပ်ႇ၊ ယႃႈမႃႉ 1,150 မဵတ်ႉ၊ ၵွင်ႈ CZP – 07 ၼိုင်ႈလဝ်း၊ မႅၵ်ႉၵွင်ႈ 9 မႅၵ်ႉ၊ မိတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းဝႆႉပႃး ၵူၼ်းဢၢင်ႈမႃးၵိၼ်ယႃႈ 3 ၵေႃႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း