Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉၵျီး ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ် တေလႆႈသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝၢၼ်ႈ ၵၵ်းတူဝ်ထႅင်ႈ 14 ဝၼ်း

Must read

ဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉၵျီး ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၸဵမ်ၵူၼ်းၸဵမ်ဝၢၼ်ႈ တေလႆႈ သိုပ်ႇ ၵၵ်းတူဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်းႁိမ်းၽၢၵ်ႇလိူၼ် တႃႇႁႂ်ႈတၢင်းပဵၼ်တေဢမ်ႇၸပ်းၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Ywarngan Page ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 24/11/2020 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉၵျီး ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24-25 ဝၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီးထိုင် 25 ၵေႃႉလႄႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 25 ၼႆႉၵႂႃႇ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေလႆႈ  သိုပ်ႇၵုမ်းတူဝ် Stay at Home ၵႂႃႇထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 တီႈဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉၵျီးၼႆႉ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 29/10/2020 မႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉတိတ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃး။ ထိုင်ဝၼ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ၸပ်းၼိုင်ႈဝၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ။ လွင်ႈတိတ်းၸပ်းၵၼ်ဝႆးၼႃႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈသင်ႇၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇတႃႇၵိၼ်။ ထိုင်တီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းပေႃးလႆႈ ၵႂႃႇႁႃတုင်းႁပ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈငိုၼ်းတွင်းတႃႇမႃးၵမ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 325 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း 237 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ 76 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။ ပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉ 76 ၵေႃႉ ယူတ်းယႃ 63 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။ ပွတ်းဢွၵ်ႇသမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း 12 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း