Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

AA

သိုၵ်း AA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းလႆႈ ဝဵင်းပွၵ့်တေႃး

ၸုမ်းသိုၵ်းရၶၢႆႇ AA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ယိုတ်းလႆႈ ဝဵင်းပွၵ့်တေႃး ဢၼ်မီးၼႂ်း ပွတ်းႁွင်ႇ မိူင်းရၶၢႆႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝဵင်းပွၵ့်တေႃးၼႆ့ မီးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 2 သႅၼ်၊ 50 ဝၢၼ်ႈပၢႆ ၊ ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၼမ့်ၸိုင် ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းလူင် သိတ့်တူၺ်ႇ...

ၶၢဝ်းတၢင်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး 14 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းမႃး

တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ “ ငဝ်ႈငုၼ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ/တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ” တႄႇတင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 14 ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ မီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းမႃးၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/4/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၺူဝ်ႇထုၼ်းဢွင်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ လၢႆးၵၢၼ် ၼႃႈလိၼ်လွတ်ႈလႅဝ်း( လွတ်မြောက်နယ်မြေ ) ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉဝႃႈ- “ ၶၢဝ်းတၢင်း 14...

သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်း

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA  ဢူးၶၢႆႇသုၶ လၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 26/11/2022 ၼႆႉၵႂႃႇ လႆႈၸႂ်တႃႇတေၵိုတ်းလွင်ႈတိုၵ်းတေႃးၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။  ဢၼ်လႆႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ - ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်းဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၊ လူဝ်ႇတူၺ်းပုၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း- မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၼရိၼ်ႊၵျရႃႊ ၼင်ႇၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းၵေႃႈယိုၼ်ယၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။  ဝၢႆးလင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉ ၾၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်တၢင်းၼမ်ႉ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၵေႃႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၵၢၼ်တေႃႇသူင်ႇတၢင်းၼမ်ႉဝႃႈ...

သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – မိူင်းယေႃ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇၶိုၼ်း

သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ - မိူင်းယေႃ ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉႁပ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝူင်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပိုတ်ႇပၼ်ၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ  2021 ၼႆႉမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈ တၢင်းသေ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆၼမ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆ 11 ၵေႃႉ ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉ 15 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း...

ၶၢဝ်းမိူင်းသုၵ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႁိပ်ႈၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းႁွင်ႇၵိၼ်းၸႂ်တႃႇယူႇၵိၼ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢႆမူႇၸုမ်း သၢင်ႉသိုၵ်းမႂ်ႇ ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈတင်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၵေႃႈမီး    ဝႃႈၼႆ။   တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2021 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉပွတ်းမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ဝႆႉတၢင်း ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ သၢင်ႉသိုၵ်းမႂ်ႇ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်း KIA ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ဝၼ်းတီႈ 4/4/2021ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်ၶႃး ဢိူင်ႇပၢင်ထူဝ်ႇလိၼ် ဢၼ်မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၊ ယၢၼ်ၵႆမိူင်းယေႃ...

ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ/လႃႈသဵဝ်ႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ သမ်ႉ ယူႇဝႆႉၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 18/3/2021 ၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီး သိုၵ်းၶႄႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA, သိုၵ်းၶၢင် KIA, သိုၵ်းလွႆTNLA လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉတူႈ ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းတႅၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/2/2021 မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဢေႃႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႈ မၢၼ်ႈ...

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်း 4 ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈၼႂ်းသၽႃး ၽူႈတႅၼ်းတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ပႆႇတၢင်တူဝ်မူတ်း

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇငမ်းယဵၼ်/ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ 3 ၼၼ်ႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်တေပႆႇထိုင်တီႈ သင်ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်းပႆႇၶဝ်ႈပႃးမႃးမူတ်း။  ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း NCA ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ သၽႃး၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

မိူင်းၶႄႇၾၢင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းပွတ်းႁွင်ႇတင်းသဵင်ႈ ၽႂ်ယႃႇပၼ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ

မိူင်းၶႄႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်  သိုၵ်း မၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၵူႈၸုမ်း - ၽႂ်/ၸုမ်းလႂ် ယႃႇႁႂ်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၸွမ်း လႅၼ်လိၼ် ၶႄႇ၊ ပေႃးၾၢႆႇလႂ် ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းဢွၼ်တၢင်း တိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ဢွၼ်ၼႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၼႆႉ ယူႇတီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img