Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်း

Must read

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA  ဢူးၶၢႆႇသုၶ လၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 26/11/2022 ၼႆႉၵႂႃႇ လႆႈၸႂ်တႃႇတေၵိုတ်းလွင်ႈတိုၵ်းတေႃးၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

 ဢၼ်လႆႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ – ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်းဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၊ လူဝ်ႇတူၺ်းပုၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း- မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၼရိၼ်ႊၵျရႃႊ ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းၵေႃႈယိုၼ်ယၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။

 ဝၢႆးလင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉ ၾၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်တၢင်းၼမ်ႉ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၵေႃႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၵၢၼ်တေႃႇသူင်ႇတၢင်းၼမ်ႉဝႃႈ -သဵၼ်ႈတၢင်းႁိူဝ်းလႅၼ်ႈ ဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ- ရသေႉတွင်ႇ- ပူးတီးတွင်ႇၵေႃႈၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းႁႂ်ႈလႅၼ်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28/11/2022 ၼႆႉၵႂႃႇ ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ပိၵ်ႉ/ႁၢမ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈတေပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ပိၵ်ႉ/ႁၢမ်ႈဝႆႉတႄႉပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇၵႂႃႇပွတ်းႁွင်ႇ မီးလၢႆလၢႆသဵၼ်ႈ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇႁၢမ်ႈမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈသၼ်းတီႈ 18 /10/2022 ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2018 တေႃႇထိုင် 2020 သေ ၊ ဝၢႆးလင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ  2020 သွင်ၾၢႆႇၸင်ႇတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်တႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်။ ၸင်ႇႁႃမႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2022 ၼႆႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း