Friday, July 19, 2024

သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – မိူင်းယေႃ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇၶိုၼ်း

Must read

သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – မိူင်းယေႃ ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉႁပ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝူင်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပိုတ်ႇပၼ်ၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo တၢင်းႁၢင်ႈလီမိူင်းတႆး- ၼွင်ပဵတ်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ  2021 ၼႆႉမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈ တၢင်းသေ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးလႆႈၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇ  ယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းဢူၺ်း လီၶဝ် ဢၼ်ပိၵ်ႉတၢင်း၊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်း ၵႂႃႇမႃး လႃႈသဵဝ်ႈ – မိူင်းယေႃၼႆႉ ၶဝ် ပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇ ပၼ်ၼွၼ်းထင် ၼႂ်းမိူင်းယေႃ တေလႆႈၵႂႃႇမႃး ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃး ၸူးၵၼ် လႃႈသဵဝ်ႈ – မိူင်းယေႃၼႆ သိုၵ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/6/2021 ၼၼ်ႉမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ဢေႃႈ၊ ဢိူင်ႇလႄႈဢိူင်ႈ ဝၢၼ်ႈလႄႈဝၢၼ်ႈ ၵေႃႈၶဝ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇမႃး တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ပၼ်ၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ”– ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃၼႆႉ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးသေၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ် ၾၢင်ႉလွင်ႈၵႂႃႇမႃး ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ယူႇဝႆႉတၢင်း ထုင်ႉမိူင်းယေႃၼႆႉ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ႁိူၼ်း ထိုင်တီႈတီႉၺွပ်းဢဝ်ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁိူၼ်း ၵႂႃႇၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း