Wednesday, June 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

KIA

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင်ပဵၼ်ၶိူဝ်း ယိုဝ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ-မၢၼ်ႈ ၶႄႇယိုဝ်းတၵ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင် KIA+PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းငဝ်ႈငုၼ်းၶၢင်လၢႆႊၸႃႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းမႂ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း၊ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်မၢၵ်ႇသႅၼ်းပဵၼ်ၶိူဝ်း ဢွၵ်ႇၸႂ်ႉပိုတ်းယိုဝ်း လႄႈ မိူင်းၶႄႇပၼ်ၾၢင်ႉတၵ်ႉတိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉၵွင်ၶမယ 321 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ သူၺ်ႇၺွင်ႇပိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းမႂ်ႇ ယိုတ်းလႆႈမိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 21/05/2024...

သိုၵ်းတႆး သိုၵ်းၶျၢင်း သိုၵ်းၶၢင်ႁူမ်ႈၵၼ် သူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယိုၼ်ႈထိုင် NUG

ဝၼ်းတီႈ 12 ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF  လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် KIO/KIA ႁူမ်ႈၵၼ် သူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင် မၢႆတွင်း ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸူးထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG  ။ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉပႃးဝႆႉ 4...

သိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းမၢၼ်ႈ 2 တီႈ

သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 တီႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇတီႈၼိုင်ႈ လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် တီႈၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/10/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA လၢႆတပ်ႉၵွင် ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းသေ ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵူတ်ႉ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း မိူင်းၵူဝ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင် ဢိူမ်ႈၶဝ်ႈၸူးၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမိူင်းသႅၼ်ဝီ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႃႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၸႄႈဢူ လႄႈ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6 ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းၶၢင် KIA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈတၢင်း ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉဢိူမ်ႈၶဝ်ႈၸူးၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊဢူ ။ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 300 လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ သွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၽၢႆၶမ်း မွၵ်ႈ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈၽႃၵၢၼ်ႉ ၾႆးမႆႈလူႉသုမ်း

 ဝၼ်းတီႈ 3/10/2023  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆလူႉသုမ်းၼမ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသိူၵ်ႈမူ ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ။ ၵူၼ်းၽႃၵၢၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ႁဵတ်းၼႆၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၸႂ် မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း   ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ  ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ၵေႃႈႁဵတ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ၶဝ်ဢမ်ႇဝူၼ်ႉသင်။ ၵမ်းလိုၼ်းၵေႃႈ တိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းၵွႆး  ” -...

သိုၵ်း KIA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီလႆႈပၢႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 80

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လႆႈပၢႆႈဢမ်ႇယွမ်း 80 ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/9/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း ၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် လႄႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈ...

KIA တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

KIA တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ၵူတ်ႉၶၢႆႁၢဝ်ႈႁႅင်း  မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/6/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈတပ်ႉ ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်းပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼၼ်ႉသေ မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢၼ်းသေး ႁိူၼ်းလူႉၵွႆ လင်ၼိုင်ႈ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႆးပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၶၢင် တိုၵ်းသူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ၶၢင် ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶၼ်ၽႂ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ၶၼ်ၽႂ်း ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ဢဝ်ၶဝ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼွင်ပဝ်း တင်း ဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ 88 တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – သိုၵ်းၶၢင် သိုပ်ႇယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၵတ်းလၢင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈသဝ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းတႅၵ်ႇ သႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ  ပႃးၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း KIA၊ PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/9/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း KIA၊ PDF ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ သိုၵ်း KIA၊ PDF  ၶဝ်ႈယိုဝ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉမၢၼ်ႈၵၢင်။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁႅင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ။ပဵၼ်ၸမ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး။ ၵူၼ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-“တီႈတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵၢင်ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈ မီး 3...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 300 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းပၢင်ႁႆး   ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ 300 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/9/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵယႃး ႁူဝ်ၵူၼ်း 336 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်းၶၢင် KIA  ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆမႃးႁိမ်းၸမ်ၽၢၵ်ႇလိူၼ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/9/2022 ၼၼ်ႉမႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလုၵ်ႉတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မုင်ႈၸူးတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵႃးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20 လမ်း တင်းၾၢႆႇသိုၵ်းၶၢင် KIA ၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမိူၼ်ၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ - မူႇ...

ပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင် KIA သိုပ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ယူႇ။ ဝၼ်းတီႈ 9/9/2022 တင်ႈတႄႇႁူဝ်ၶမ်ႈတေႃႇ 7မူင်းပၢႆ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈ တၢင်းၽႄၼမ်ႉပႃၶီး ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ၽူႈၸၢႆးၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းသႅၼ်ဝီမႃး မႃးၺႃးသိုၵ်း KIA တီႈတၢင်းၽႄ ၼမ်ႉပႃၶီး။ ယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉၵိုတ်းၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈသေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KIA ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:40 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်ဝႃ (ပန်ဝါကျေးရွာ) လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးလိူဝ်ႇ (နားလေကျေးရွာ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈ တူင်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img