Sunday, October 1, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

KIA

သိုၵ်း KIA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီလႆႈပၢႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 80

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လႆႈပၢႆႈဢမ်ႇယွမ်း 80 ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/9/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း ၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် လႄႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈ...

KIA တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

KIA တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ၵူတ်ႉၶၢႆႁၢဝ်ႈႁႅင်း  မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/6/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈတပ်ႉ ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်းပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼၼ်ႉသေ မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢၼ်းသေး ႁိူၼ်းလူႉၵွႆ လင်ၼိုင်ႈ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႆးပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၶၢင် တိုၵ်းသူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ၶၢင် ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶၼ်ၽႂ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ၶၼ်ၽႂ်း ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ဢဝ်ၶဝ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼွင်ပဝ်း တင်း ဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ 88 တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – သိုၵ်းၶၢင် သိုပ်ႇယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၵတ်းလၢင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈသဝ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းတႅၵ်ႇ သႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ  ပႃးၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း KIA၊ PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/9/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း KIA၊ PDF ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ သိုၵ်း KIA၊ PDF  ၶဝ်ႈယိုဝ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉမၢၼ်ႈၵၢင်။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁႅင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ။ပဵၼ်ၸမ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး။ ၵူၼ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-“တီႈတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵၢင်ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈ မီး 3...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 300 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းပၢင်ႁႆး   ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ 300 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/9/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵယႃး ႁူဝ်ၵူၼ်း 336 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်းၶၢင် KIA  ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆမႃးႁိမ်းၸမ်ၽၢၵ်ႇလိူၼ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/9/2022 ၼၼ်ႉမႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလုၵ်ႉတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မုင်ႈၸူးတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵႃးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20 လမ်း တင်းၾၢႆႇသိုၵ်းၶၢင် KIA ၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမိူၼ်ၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ - မူႇ...

ပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင် KIA သိုပ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ယူႇ။ ဝၼ်းတီႈ 9/9/2022 တင်ႈတႄႇႁူဝ်ၶမ်ႈတေႃႇ 7မူင်းပၢႆ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈ တၢင်းၽႄၼမ်ႉပႃၶီး ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ၽူႈၸၢႆးၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းသႅၼ်ဝီမႃး မႃးၺႃးသိုၵ်း KIA တီႈတၢင်းၽႄ ၼမ်ႉပႃၶီး။ ယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉၵိုတ်းၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈသေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KIA ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:40 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်ဝႃ (ပန်ဝါကျေးရွာ) လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးလိူဝ်ႇ (နားလေကျေးရွာ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈ တူင်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈKIA ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 4 ၶူပ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ KIA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လဵၵ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လႆႈမႆႈၸႂ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈမၢၼ်ႈၼွင်တင်း ၼမ်ႉပႃၶီး ႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်း...

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ မၢတ်ႇတၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် တိူဝ်ႉၺႃးဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  လူႉတၢႆ  ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:50 မူင်း - 1:00 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KIA, PDF ယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇတၢႆၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10:50 မူင်း - 1:00 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဵၼ် ႁႅင်းမွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁူဝ် ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈဝၢၼ်...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း  ၶၢၼ်ၸႂ် လႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၶၢၼ်ၸႂ် လႆႈသႂ်ႇပၼ်ၶွၼ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပီ ပဵၼ်သွင်ပုၼ်ႈ။ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်း - မေႊ 2022 ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။...

သိုၵ်း KIA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊ   

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁႄႉရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တီႈၼမ်ႉၵူတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉ ၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ  ။ ၸဝ်ႈၵႃး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ - မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ႁႄႉရူတ်ႉၵႃး ၵူႈလမ်းသေ...

Latest news

- Advertisement -spot_img