Thursday, June 20, 2024

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈၽႃၵၢၼ်ႉ ၾႆးမႆႈလူႉသုမ်း

Must read

 ဝၼ်းတီႈ 3/10/2023  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆလူႉသုမ်းၼမ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသိူၵ်ႈမူ ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ။

ၵူၼ်းၽႃၵၢၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁဵတ်းၼႆၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၸႂ် မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း   ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ  ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ၵေႃႈႁဵတ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ၶဝ်ဢမ်ႇဝူၼ်ႉသင်။ ၵမ်းလိုၼ်းၵေႃႈ တိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းၵွႆး  ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၵူၺ်း တီႈဝၢၼ်ႈသိူၵ်ႈမူၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 3 ပွၵ်ႈ။ ယွၼ်ႉၵႆႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၵူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉ သၢႆၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

ၵူၼ်းဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈၵူဝ်တႄႉ မၢၼ်ႈ မႃးတူင်ႉၸွမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ပေႃးၶဝ်မႃးႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းတီႈၼႂ်းၽႃၵၢၼ်ႉၼႆႉ လႆႈမႆႈၸႂ်လွင်ႈၵႂႃႇလွင်ႈပႆ ၵူၼ်းတေႁႃၵိၼ်ၵေႃႈသမ်ႉယၢပ်ႇ ” –  ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇဢၼ်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းလင်ၼႆႉ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ် ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်း ပႆႇမီးၸုမ်းလႂ်ယိုၼ်ယၼ် ။ ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်း ထႅဝ်ၵႃးသိုၵ်း KIA ၊ PDF ၶဝ်ဢွၼ်တၢင်းသေ ၸင်ႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်းသွင်ၾၢႆႇ ။

ၵူၼ်းၽႃၵၢၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းၶဝ်မႃးယူႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းသူၼ်။ၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်ႉၶၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းၼႃႇ ” –  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၼႆႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပိုတ်းယိုဝ်း တီႈႁူင်းယႃၽႃၵၢၼ်ႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း