Sunday, May 19, 2024

ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၺႃးၵူၼ်းၶၢတ်ႈၶီႇၽၼ်းတႅင်း

Must read

ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁပ်ႉသူင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းၶၢတ်ႈၶီႇ ဢၢၼ်းၸူၼ်သေ ၽၼ်းတႅင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈ(Taxi)ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းၶၢတ်ႈၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၢၼ်းၸူၼ် ၶိုၼ်းသေ ၽၼ်းတႅင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။

- Subscription -

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသူၺ်ႇတႃႇၶျီႇ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ – “ ၵူၼ်းၸၢႆးႁေႃႈ Taxi ၼႆႉ ၺႃးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးၶၢတ်ႈၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်း လုၵ်ႉတီႈတၢင်းၼႃႈၵၢတ်ႇဢႃႇၶႃႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉသေ ဢၢၼ်းၵႂႃႇတၢင်းဢိူင်ႇ မိူင်းၵူဝ်း ။ မိူဝ်ႈထိုင်ပွတ်းတၢင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶၢတ်ႈၶီႇ Taxi ၼႆႉ လၢၵ်ႈဢဝ်မိတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး။ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၾၢင်ႉမႅၼ်ႈသေ ထၢမ်ႈဝႃႈ “ ႁဵတ်းသင်” ၼႆလႄႈ ၸင်ႇၺႃးတႅင်းတၢင်းၵွင်းလင်မၼ်းၵမ်းလဵဝ် ။ ဢီးရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉသေ သွင်ၵေႃႉၶဵင်ႇသူႈၵၼ်ၶိုၼ်း ၸဝ်ႈTaxi ၺႃးမိတ်ႈမၢတ်ႇၸွမ်းၶေႃး လႄႈ ၵၢင်းမၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈယုမ်းၶဝ်ႈယွမ်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈ  ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈ (Taxi) လမ်း ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ၸေႃႇလိၼ်းဢူး ပဵၼ်ၸဝ်ႈ Taxi မၢႆ 835 ၶဵင်ႇတေႃႇသူႈၶိုၼ်းၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၼၼ်ႉသေ လႅၼ်ႈပၢႆႈလွတ်ႈတၢင်းတၢႆမႃးလႆႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်တႃႈၶီႈလဵၵ်း။

ၸုမ်း Taxi တႃႈၶီႈလဵၵ်း ရွှေတာချီလူမှုကူညီရေးအသင်း ၶဝ် ပၼ်ၾၢင်ႉၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ – “ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ လွင်ႈလၵ်ႉလွင်ႈၸူၼ်ၶႂ်ႈမီးယူႇၵူႈဝၼ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢမ်ႇမီး ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႈၶိူင်ႈ ႁပ်ႉၸၢင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ တေလႆႈၾၢင်ႉယႂ်ႇၼမ် ။ ပေႃးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႆၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ မၢႆတွင်းဝႆႉ။ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးမီးၵူၼ်းမႃးၶၢတ်ႈၵႂႃႇ ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၵေႃႈ ယႃႇပေႃးႁပ်ႉတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ” – ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/4/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈၶိုၼ်း ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁပ်ႉသူင်ႇ Taxi ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ ယၢမ်ႈၺႃးပိူင်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈTaxiတႃႈၶီႈလဵၵ်းသူၺ်ႇတႃႇၶျီႇၼႆႉ ၽႄဢွၵ်ႇမႃးတီႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႃႈၶီလဵၵ်းသေ တႄႇပၼ်ႇၵၢၼ်မႃ မိူဝ်ႈ ပီ 2013 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 15 ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တႃႈၵဵတ်ႉTaxi မီးဝႆႉ 60 တီႈပၢႆ သေ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈမီးဝႆႉ 900 ၵေႃႉပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း