Sunday, June 16, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – သိုၵ်းၶၢင် သိုပ်ႇယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၵတ်းလၢင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈသဝ်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇ – ဝၢၼ်ႈၼွင်ပဝ်း ဢၼ်မီးဝႆႉ တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်၊ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇ – ဝၢၼ်ႈၼွင်ပဝ်း ဢၼ်ပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းဝႆႉသေ ဢၢၼ်းတေပွၵ်ႈမိူဝ်းဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တၼ်းထိုင်ပွတ်းတၢင်းၵူၺ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးၶိုၼ်းတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢေႃႈ။ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၸမ်ဝၢၼ်ႈၼႃႈလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈၵေႃႈမီးယူႇမွၵ်ႈ 50 ၼႆႉဢေႃႈ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

 ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇတင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ပဝ်း မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆလုၵ်ႈ။ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼိူဝ်တၢင်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လုၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတၼ်းတႅၵ်ႇ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ် ဢမ်ႇႁတ်းယူႇလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမႃး – ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo – The Voice of Shan Ni- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းမွၵ်ႇ

ၸၢႆးၼုမ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းတပ်ႉၶဝ် လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်း လူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း တင်းၼမ်လၢႆ။ ဢၼ်မႃးတူၵ်းၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈမီး ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းဝႃႈ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသင်ၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဢေႃႈ။ လွင်ႈၶဝ်ယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ် ဢမ်ႇဝူၼ်ႉထိုင် လွင်ႈတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းသင်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ၼၼ်ႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတႃႇၸႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁိၼ်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပုင်ႇတႂ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ ၸၢဝ်းတႆး လႆႈပၢႆႈမႃးယူႇသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။  

“ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးတင်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လိူဝ်တၢင်ႇဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႄႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢႆႈမႃး။ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းၵမ် ၵိုတ်းဝႆႉ။ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ တေပဵၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ် မႃးၸွႆႈထႅမ် မႃးတူၺ်းသင်ၶႃႈ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ႁဝ်းၶႃႈ မၢင်ၵေႃႉ ပေႃးလႆႈၵႂႃႇ သွၼ်ႈၵိၼ် ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵၼ်မီးတင်းၼမ်ဢေႃႈ တုၵ်ႉၶ ႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ”- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸၢဝ်းတႆး 5 ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇၼႆႉသမ်ႉ တေ ပဵၼ်ဝိႁၢရ်ၶျၢၼ်းမျေႉယွင်ႇၶျီႇ၊ ဝတ်ႉလေႃးၵ မႃႇရၸဵင်ႇလႄႈ ဝတ်ႉၼိသေႃးၵ ၸိူဝ်းၼႆႉ။  ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ တၢင်းဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ် တင်းမူတ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,000 ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႇတႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်ႇယိုဝ်းၵၼ်မႃး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းမွၵ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်း မၢၼ်ႈၶုၼ် ထုၵ်ႇၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတူၵ်းတႅၵ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ထူဝ်ႇလိၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 ၼၼ်ႉ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28-29/10/2022 ၼၼ်ႉသမ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇထႅင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၽူႈယိင်း 4 ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇတႂ်ႈ 2 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ 2 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်း ဢႃယု 13 ပီ ၸၼ်ႉ 7 ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ထဝ်ႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ မိူင်းမွၵ်ႇလႄႈ မၢၼ်ႈမေႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း