Friday, June 14, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈKIA ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 4 ၶူပ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ KIA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လဵၵ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လႆႈမႆႈၸႂ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်။

Photo: pyae sone/ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵေႃႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈမၢၼ်ႈၼွင်တင်း ၼမ်ႉပႃၶီး ႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 4 ၶူပ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်းၼႆႉ။ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇမၢၼ်ႈၼွင တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈၵွၵ်းႁူဝ်။ ယၢမ်း လဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃၵူတ်ႉၶၢႆယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼႆႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၵူတ်ႉၶၢႆသေ လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ ၸွႆႈဝႆႉ   ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ယဵၼ်လူင်းဝႆႉယဝ်ႉသေတႃႉ  ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းမၢၼ်ႈၼွင် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉထႅမ် ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးထႅင်ႈတင်းၼမ် ။  တင်းသွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇ ႁိူၼ်း  ဝႃႈၼႆ။

  ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉသေ သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆၼမ်။   ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈတႅတ်ႈတေႃး။   

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း KIA, PDF, KPDF ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း