Friday, March 1, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင် ဢိူမ်ႈၶဝ်ႈၸူးၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမိူင်းသႅၼ်ဝီ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႃႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၸႄႈဢူ လႄႈ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။

Photo Eastern Review – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လတ်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ (ႁၢင်ႈၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈပီ 2019)

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6 ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းၶၢင် KIA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈတၢင်း ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉဢိူမ်ႈၶဝ်ႈၸူးၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊဢူ ။ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 300 လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ သွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၽၢႆၶမ်း မွၵ်ႈ 100၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်ႉၶၢၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်မွၼ်း၊ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ လႄႈဝၢၼ်ႈပဵင်းႁုင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။
ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းၶၢင် KIA ဢၼ်မီးတၢင်းဝၢၼ်ၵုၼ်ၵွၵ်ႇ မီးဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 400 ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၶဝ်ႈယူႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၸႄႈဢူ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 200။

“တီႈၼမ်ႉၸလၢပ်ႈၼၼ်ႉမီးပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႆႉၵႆႉယူႇတီႈၼၼ်ႉသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်။ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းတေယူႇတီႈၼၼ်ႉသေယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းယဝ်ႉ။ သိုၵ်းၶၢင်ယင်းလၢတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇပၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆလူးၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလဵပ်ႈမႃးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႆ ၶဝ်ထွႆပၼ်ယဝ်ႉ” ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈယၢင်းလဵဝ် သိုၵ်းၶၢင် KIA ပၵ်းပၢင်သဝ်းဝႆႉႁိမ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇသေ ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ၵႂႃႇမႃးယူႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇၼႆႉ မီးၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၸႄႈဢူ လႄႈ ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ။ တၢင်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း