Saturday, July 13, 2024

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းဝႆႉ 5000 ပၢႆယဝ်ႉ

Must read

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ႁူမ်ႈၵၼ်မီး 5000 ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႂ်ႈ NUG ၼႆႉ ပိုတ်ႇသွၼ်မႃး ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ မီးဝႆႉ 70 ပၢႆသေ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ မီး 5000 လင်ပၢႆ။

- Subscription -

တူႊဝႃႇလသျီးလႃႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း NUG  လၢတ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၶူးသွၼ်လုမ်ႈၾႃႉ (5/10/2023) ဝႃႈ “ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ(အမျိုးသားညီညွတ်ရေး) လူင်းတိုၼ်းပၼ်ဝႆႉ တႃႇပၢႆးပၺ်ႇပၺႃႇ  ႁူမ်ႈတေႃႊလႃႊ 1 လၢၼ်ႉပၢႆ ။ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶၢဝ်းႁွင်(နွေဦးတော်လှန်ရေး)ၼၼ်ႉမႃး ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ်ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶၢမ်ႇၸုၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းသုၼ်ႇတူဝ်သေ ၶၢမ်ႇၶဝ်ႈသွၼ် ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်NUGပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၼႆႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ပီပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ပွႆႇမၢၵ်ႇယိုဝ်းသႂ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမႃးလၢႆလင် မၢင်ဢွင်ႈတီႈ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈပၼ်လီလီ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး လၢႆပၢၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းတင်ႈၸႂ်ႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယႃႉလႅဝ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ဢမ်ႇႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ –  တူႊဝႃႇလသျီး ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈယႃႉၵဝ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁၢႆႉၸႃႉသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပႃးဝႆႉသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈဝႆႉ မိူင်းၼိုင်ႈ။

တႃႇၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ တေၶိုတ်းၸၼ်ႉပဵင်းလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉလႆႈၼၼ်ႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်း ယွၼ်ႉၼၼ် ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ်ၶဝ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝႅ တူၺ်းထိုင်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်လွင်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း