Saturday, July 13, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

NUG

NUG ဝႃႈ တေတႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ထူဝ်းသိုၵ်း တီႈထုင်ႉပဵင်း ပွတ်းၵၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းၶျၢင်းလႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းသေ ယိုတ်းၵုမ်းလႆႈဝဵင်းလႄႈ ၼႃႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းၼမ်။ မိူၼ်ၼႆ ၼႂ်းတိူင်းမၵူၺ်းလႄႈ ၸႄႈၵႅင်း ပိုၼ်ႉတီႈထုင်ႉပဵင်း ပွတ်းၵၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေတႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ထူဝ်းသိုၵ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉၼႆ - ဢူးယီႇမုၼ်ႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG သူင်ႇလိၵ်ႈ...

​​NUG  ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၶုၼ်ၵွမ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လီႁူႉ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸွမ်းမၢၼ်ႈၼႆ့ မိူၼ်ၼင်ႇ NUG, CRPH ၽွတ်ႈတင်ႈပဵၼ် ၸုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈၶႅင်ႇသေ ၽိူဝ်ႇ​​တေပၵ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသမ်ႉ ၵူၺ်းၵုမ်ႇသၢင်ႇႁၢင်ႈ ႁဵတ်းၶုၼ် ယၢၼ်မိူင်းယူႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတၢင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵေႃႈ ဝူၼ်ႉၸႂ်လႆ ပႆၸွမ်းၵၢၼ်မိူင်း တၢင်း ၶုၺ်ႉႁၼ်​​သေ ၶိၼ်သၢင်ႈပဵၼ် ၶုၼ်ၵွမ်ႈဢွၼ်ႇ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈတူင်ႇတၢင်ႇ ၵဝ်ႇထၢင်ႇမႂ်းၸႂ်ႈၶဵၼ် မႂ်းႁၼ်ၵဝ် ပဵၼ်ၶၼ်ႈဝႆႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ...

NUG ဝႃႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၸမ်တေဢွင်ႇမၢၼ်ထိုင်တီႈယဝ်ႉ

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မၢၼ်းဝိၼ်းၶၢႆႇတၢၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႉ NUG လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း မၢႆတွင်းဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ NUG တဵမ် 3 ပီၼၼ်ႉဝႃႈ - ၶၢဝ်းတၢင်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း တဵမ် 3 ပီၼႆႉ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထိုင် ၼေႇပျီႇတေႃႇလႆႈသေဢမ်ႇၵႃး ယိုတ်းလႆႈဝႆႉပႃး ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တင်းၼမ်တင်းလၢႆလႄႈ လႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶၢဝ်းႁွင် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ...

NUG တေၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉႁဵတ်းသိုၵ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေႁပ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉႁဵတ်းသိုၵ်း ၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ဢူးၼေႇၽူင်းလၢတ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ NUG လၢတ်ႈဝႃႈ - “ဝၢႆးလင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃးတီႈ ၶျွင်ႉထႄႇလီႇ ၵရမ်ႇၶွင်  NUG မီး 6000 ပၢႆယဝ်ႉ”-...

NUG ယွၼ်းႁႂ်ႈ UN ဢဝ်လိူင်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၸွႆႈထႅမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

NUG ယွၼ်းႁႂ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တၢမ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ ငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ တီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၶွင်ပၢင်ၵုမ်လူင် ၵျီႊၼီႊဝႃႊ ဝႃႈ ႁႂ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်ဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ မၢၵ်ႇမိုဝ့်ၸိုၼ်းယၢမ်းလႄႈ ငိုၼ်းတွင်း ပၼ်ၸုမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၶွင်ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵျီႊၼီႊဝႃႊၼႆႉ...

NUG ဝႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တမ်းပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸွမ်းပိူင် ဢၼ်ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ တမ်းဝၢင်းဝႆႉ လွင်ႈတေၵဵပ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/2/2024 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ လွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း (ပြည်သူ့စစ်မှု ထမ်း...

NUG တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈမိူင်း ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/1/2024 ၼႆ့ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ NUG တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈမိူင်း ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ ဢၼ်ပႃး သုၼ်ႇလႆႈၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ သုၼ်ႇပူၵ်းပွင်ႁင်းၶေႃ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ့် ႁၼ်ပႃးဝႆ့ တီႈတေၵပ်းသိုပ်ႇ ၸုမ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၊ ၸုမ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNG...

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇလႄႈ ႁႅင်းယွမ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇလႄႈ ႁႅင်းယွမ်းတင်းၼမ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/01/2024 ၼႆႉ NUG ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းလၢႆၾၢႆႇလႄႈ သုမ်းဢဵၼ်ႁႅင်းဝႆႉတင်းၼမ် တပ်ႉပၢင်သဝ်းၵေႃႈသုမ်းၼမ် ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉလႆႈငိၼ်းဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉပႃးမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းဢၼ်ပႃးထၢတ်ႈၶႅမ်ႊမီႊၶိူဝ်ႊလ် ဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇယႂ်ႇ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼမ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ...

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႄႇၸႂ်ႉ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈၵွင်းလၢင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႄႇၸႂ်ႉၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းၵွင်းလၢင်း (ကောလင်း) တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ။ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA သေ ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ယိုတ်းလႆႈ ဝဵင်းၵွင်းလၢင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/11/2023 ၊...

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းဝႆႉ 5000 ပၢႆယဝ်ႉ

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ႁူမ်ႈၵၼ်မီး 5000 ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႂ်ႈ NUG ၼႆႉ ပိုတ်ႇသွၼ်မႃး ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ မီးဝႆႉ 70 ပၢႆသေ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ မီး 5000 လင်ပၢႆ။ တူႊဝႃႇလသျီးလႃႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း NUG  လၢတ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းတီႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ႁဵၼ်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊၸွမ်း NUG

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းတီႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆး ၸွမ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG။ တင်ႈတႄႇလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွပ်ႇသွၵ်ႈႁႃတီႉၺွပ်း  လုၵ်ႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈ။ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၺႃးတီႉ 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ...

ၵုမ်ႇၶႂ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးဢူၺ်းလီႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈတင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႄႉ ၵၢၼ်တိုၼ်းဢမ်ႇဢွင်ႇ

လူင်ပွင် ၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း NUG ၼႆႉ ၽွတ်ႈတင်ႈမီးမႃး တဵမ်ထူၼ်ႈၵႂႃႇ 2 ပီ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉယဝ်ႉ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တူႊဝႃႇလသျီးလႃႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပႃးဝႃႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၸွႆႈပၼ်ၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ၽေးသၢႆမိၼ် ဢၼ်ၸၵၸ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇယိုဝ်း ႁၢတ်ႇသႂ်ႇ ၼၼ်ႉ။လွင်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၾၢႆႇႁူႉၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၶူးသွၼ် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ 15 ၵေႃႉၼႄးဝႃႈ ၵမ်ႉၸွႆႈ NUG

သိုင်းမၢၼ်ႈ တီႉၵူၼ်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ယိင်း 13 ၵေႃႉလႄႈ ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ 15 ၵေႃႉ ၼႄးဝႃႈ သွၼ်လိၵ်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊသေ ၵမ်ႉၸွႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ဝႃႈၼႆ။ ၶူးသွၼ်ၸိူဝ်းၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၼႆႉပဵၼ် ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း Federal School of...

NUG လႄႈ NUCC – တေသၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁိုဝ် တေသၢၼ်ၶတ်းလၢႆးၵၢၼ် ၸၵၸ

မႂ်သုင်ၶႃႈ။  ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆးၼႄၵၼ်မႃး လွင်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈၵႄႈၵၢၼ်မိူင်းၼႆၶႃႈၼေႃ။ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယႃႇ ယူႇတီႈ ၸၵၸတႄႉ လမ်တၼ်ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၵၢၼ်မိူင်းမၼ်း 5 ၶေႃႈ ဢၼ်တမ်းဝၢင်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီၵၢႆ လိူၼ်ၾႅပ်ႊၽဝႃႊရီႊပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၶႃႈၼႃ။ ၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ ဢႃၼႃႇၶဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၸူး...

NUG တေပႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလႂ်တႄႉတႄႉ?

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ NLD, CRPH, NUG ၶဝ် ဢိင်ဢၢင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၶွင်မိူင်း EU ၶဝ်သေယဝ်ႉ ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇသူၼ်းႁူၺ်း ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉယူႇ လွင်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်လႆႈၶေႃႈၵမ်ႉယၼ်ႁၼ်လီ တီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ၵူၼ်းလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢႆမုၵ်ႉၾုင် ၸုမ်းလၢႆလၢႆဢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ် တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img