Friday, March 1, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

NUG

NUG ဝႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တမ်းပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸွမ်းပိူင် ဢၼ်ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ တမ်းဝၢင်းဝႆႉ လွင်ႈတေၵဵပ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/2/2024 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ လွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း (ပြည်သူ့စစ်မှု ထမ်း...

NUG တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈမိူင်း ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/1/2024 ၼႆ့ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ NUG တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈမိူင်း ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ ဢၼ်ပႃး သုၼ်ႇလႆႈၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ သုၼ်ႇပူၵ်းပွင်ႁင်းၶေႃ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ့် ႁၼ်ပႃးဝႆ့ တီႈတေၵပ်းသိုပ်ႇ ၸုမ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၊ ၸုမ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNG...

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇလႄႈ ႁႅင်းယွမ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇလႄႈ ႁႅင်းယွမ်းတင်းၼမ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/01/2024 ၼႆႉ NUG ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းလၢႆၾၢႆႇလႄႈ သုမ်းဢဵၼ်ႁႅင်းဝႆႉတင်းၼမ် တပ်ႉပၢင်သဝ်းၵေႃႈသုမ်းၼမ် ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉလႆႈငိၼ်းဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉပႃးမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းဢၼ်ပႃးထၢတ်ႈၶႅမ်ႊမီႊၶိူဝ်ႊလ် ဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇယႂ်ႇ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼမ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ...

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႄႇၸႂ်ႉ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈၵွင်းလၢင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႄႇၸႂ်ႉၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းၵွင်းလၢင်း (ကောလင်း) တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ။ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA သေ ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ယိုတ်းလႆႈ ဝဵင်းၵွင်းလၢင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/11/2023 ၊...

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းဝႆႉ 5000 ပၢႆယဝ်ႉ

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ႁူမ်ႈၵၼ်မီး 5000 ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႂ်ႈ NUG ၼႆႉ ပိုတ်ႇသွၼ်မႃး ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ မီးဝႆႉ 70 ပၢႆသေ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ မီး 5000 လင်ပၢႆ။ တူႊဝႃႇလသျီးလႃႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း NUG  လၢတ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းတီႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ႁဵၼ်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊၸွမ်း NUG

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းတီႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆး ၸွမ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG။ တင်ႈတႄႇလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွပ်ႇသွၵ်ႈႁႃတီႉၺွပ်း  လုၵ်ႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈ။ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၺႃးတီႉ 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ...

ၵုမ်ႇၶႂ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးဢူၺ်းလီႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈတင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႄႉ ၵၢၼ်တိုၼ်းဢမ်ႇဢွင်ႇ

လူင်ပွင် ၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း NUG ၼႆႉ ၽွတ်ႈတင်ႈမီးမႃး တဵမ်ထူၼ်ႈၵႂႃႇ 2 ပီ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉယဝ်ႉ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တူႊဝႃႇလသျီးလႃႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပႃးဝႃႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၸွႆႈပၼ်ၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ၽေးသၢႆမိၼ် ဢၼ်ၸၵၸ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇယိုဝ်း ႁၢတ်ႇသႂ်ႇ ၼၼ်ႉ။လွင်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၾၢႆႇႁူႉၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၶူးသွၼ် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ 15 ၵေႃႉၼႄးဝႃႈ ၵမ်ႉၸွႆႈ NUG

သိုင်းမၢၼ်ႈ တီႉၵူၼ်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ယိင်း 13 ၵေႃႉလႄႈ ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ 15 ၵေႃႉ ၼႄးဝႃႈ သွၼ်လိၵ်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊသေ ၵမ်ႉၸွႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ဝႃႈၼႆ။ ၶူးသွၼ်ၸိူဝ်းၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၼႆႉပဵၼ် ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း Federal School of...

NUG လႄႈ NUCC – တေသၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁိုဝ် တေသၢၼ်ၶတ်းလၢႆးၵၢၼ် ၸၵၸ

မႂ်သုင်ၶႃႈ။  ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆးၼႄၵၼ်မႃး လွင်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈၵႄႈၵၢၼ်မိူင်းၼႆၶႃႈၼေႃ။ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယႃႇ ယူႇတီႈ ၸၵၸတႄႉ လမ်တၼ်ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၵၢၼ်မိူင်းမၼ်း 5 ၶေႃႈ ဢၼ်တမ်းဝၢင်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီၵၢႆ လိူၼ်ၾႅပ်ႊၽဝႃႊရီႊပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၶႃႈၼႃ။ ၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ ဢႃၼႃႇၶဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၸူး...

NUG တေပႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလႂ်တႄႉတႄႉ?

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ NLD, CRPH, NUG ၶဝ် ဢိင်ဢၢင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၶွင်မိူင်း EU ၶဝ်သေယဝ်ႉ ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇသူၼ်းႁူၺ်း ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉယူႇ လွင်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်လႆႈၶေႃႈၵမ်ႉယၼ်ႁၼ်လီ တီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ၵူၼ်းလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢႆမုၵ်ႉၾုင် ၸုမ်းလၢႆလၢႆဢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ် တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈလုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇဝႃႉ WNP မိူင်းတူၼ် မၢပ်ႇမႂ်ဝႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ CRPH

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း Dr.M Zaw Latt (သမ်ႊမႃးၵူတ်ႉသ်) ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇ WNP ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2  ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈတၢင်းၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ CRPH ။ ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸယၽ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢႅမ်ႊၸေႃႇလၢတ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ...

တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေၵႂႃႇမီးတီႈ UN တေပဵၼ်ၽႂ် တေမီးၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၼႂ်းၸူဝ်ႈၸႃႈၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇမီးမိူင်းၼွၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးၸႂ် ႁၵ့်ပႅင်းၶႂ်ႈလႆႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊ သီႊၼၼ့် ဢွၼ်သူၼ်ၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈတူဝ်တႅၼ်း ၶွင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇမီးတီႈ UN ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃ့ၼၼ့် တေပဵၼ်ၽူႈလႂ်ၽႂ်၊ တေပဵၼ်ၵူၼ်းၾၢႆႇ NUG ၶဝ် သူင်ႇၵႂႃႇၼၼ့်ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် တေပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ် ၸၵၸၶဝ် သူင်ႇၵႂႃႇၼၼ့်ႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် သူၼ်ၸႂ်ၵၼ်မႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

ႁႅင်းဢီးဢၼ်တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၸ ၶဝ် ယွမ်းဢုပ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်လၢႆလၢႆ

ပေႃးဝႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၽၵ်းၵႃႇၵမ်ႈၼမ်တႄႉ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈထွမ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈငိၼ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်လူၼ်ႉလိူဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇဢႃးလႃးယဝ်ႉလႄႈ တႃႇယိူၼ်ႉယွၼ်ႇ ႁႂ်ႈပေႃးတေႃႇၼႃႈၶဝ်သေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽူႈလႂ်ၽႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ တၵ်းလႆႈဢဝ်လၢႆးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ် ၾိင်ႈတႅၵ်ႈတီႊဢူဝ်ႊရီႊ...

ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ KNDF ႁူမ်ႈၵၼ်ယိုဝ်း တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်းတီႊမေႃႊသူဝ်ႊ မိူင်းယၢင်းလႅင်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF လႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈဝဵင်း တီႊမေႃႊသူဝ်ႊ မိူင်းယၢင်းလႅင်။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF ၶဝ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၻေႃးပူဝ်းသီႇ ဝဵင်းတီႊမေႃႊသူဝ်ႊ သေ ထိုင်ယၢမ်း...

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တင်ႈဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ၼႆႉၵႂႃႇ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တႄႇပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈ ၻူႊဝႃႊ လသျီႊလႃႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈ လၢႆးၵၢၼ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈ ၼႃႈ Page -...

Latest news

- Advertisement -spot_img