Wednesday, July 24, 2024

NUG တေၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉႁဵတ်းသိုၵ်း

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေႁပ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉႁဵတ်းသိုၵ်း ၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၼေႇၽူင်းလၢတ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ NUG လၢတ်ႈဝႃႈ – “ဝၢႆးလင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃးတီႈ ၶျွင်ႉထႄႇလီႇ ၵရမ်ႇၶွင်  NUG မီး 6000 ပၢႆယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ၊

- Subscription -

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်းတၢင်းၶႆႈၸႂ်မႃးဝႃႈ – ၺႃးႁွင်ႉၸူၵ်းၶႅပ်းဝႂ်ယဝ်ႉ ၺႃးႁွင်ႉ တူဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ထုၵ်ႇလီသိုပ်ႇ ႁဵတ်းႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုပ်းၸုပ်ႈ 1 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတၢင်း  NUG လႆႈပိုတ်ႇၶျႄႇၼႄလ်ႇၶျွင်ႉထႄႇလီႇၵရမ်ႇသေ တေၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ – ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်းသေ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈ မိူင်းထႆးယူႇၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးတူၺ်း လူၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၽွင်ႈ ၼႆၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတၢင်း NUG ၵေႃႈ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇထိုင်ဝႆႉယူႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ NUG လႆႈတိတ်းတေႃႇ ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းဝႆႉယူႇ – ဢူးၼေႇၽူင်းလၢတ်ႉ လၢတ်ႈပႃးၼင်ႇၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – VOA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း