Monday, June 17, 2024

NUG ယွၼ်းႁႂ်ႈ UN ဢဝ်လိူင်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၸွႆႈထႅမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Must read

NUG ယွၼ်းႁႂ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တၢမ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ ငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ တီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၶွင်ပၢင်ၵုမ်လူင် ၵျီႊၼီႊဝႃႊ ဝႃႈ ႁႂ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်ဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ မၢၵ်ႇမိုဝ့်ၸိုၼ်းယၢမ်းလႄႈ ငိုၼ်းတွင်း ပၼ်ၸုမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၶွင်ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵျီႊၼီႊဝႃႊၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် တီႈလုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ။ ၽွင်းလူင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG လၢတ်ႈၼႄၽွင်းတၢင်ၶဝ် လွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆ ၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းလဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ လႆႈတၢႆတင်းၼမ် တင်းလၢႆ။ ၵွပ်ႈၼႆ ထုၵ်ႇလီပိၵ်ႉဢိုတ်းၼမ်ႉမၼ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႃးၼႆ ၽွင်းလူင် NUG  လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

မၼ်းၸၢႆး လႆႈလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈ ငဝ်းလၢႆးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉၸိူင်ႉ ႁိုဝ်၊ မၼ်းၸၢႆးတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တူၺ်းလူၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လွင်ႈယူႇၵိၼ်လွင်ႈ ငိုၼ်းတွင်းလႄႈ လွင်ႈလွၵ်းလၢႆး ပၢႆးထႅၵ်ႉၼူဝ်ႊလူဝ်ႊၵျီႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁႂ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉပၼ်ႁႅင်း ဢီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၸႂ်ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ။ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မေႃႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်လႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆႉ လုမ်းတၢင်မိူင်း Luxembourg လႄႈ ၸုမ်း International IDEA ၶဝ်ႁူမ်ႈပၼ် ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇ ၼယႂ်ႇသေ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း