Thursday, July 25, 2024

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 100

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ တၢႆယွၼ်ႉၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ PDF ၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 170 ပၢႆယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၸုမ်းပရႁိတ လႆႈၵဵပ်းၽဵဝ်ႈမႃး ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉၼႂ်းၵႄႈပၢင် တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း KIA, PDF ၼႆႉသေ လူႉတၢႆ 170 ပၢႆ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈတင်းၼမ် လႄႈ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၾႆးမႆႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း 170 ပၢႆယဝ်ႉၶႃႈ မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇၵိုတ်းႁၢင်ႈၾၢင်သင်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇ ၸဵပ်းတႄႉ ပႆႇႁူႉသဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းၶႃႈ။ မၢင်ၸိူဝ်း ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ  ဝဵင်းလိူဝ်ႇၵေႃႈ မီးဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 1,500 လင် ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၼႂ်းဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ – ပွၵ်ႉႁွင်ႇ၊ ပွၵ်ႉၸၢၼ်း၊ ပွၵ်ႉလႅၵ်ႉၶူၵ်ႉတၢၼ်းလႄႈ ပွၵ်ႉႁေႃၵုင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်း ဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႃႇသၢမ်ႇသမ်ႉ မၢင်ႁိူၼ်း တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ၊ ထုၵ်ႇၽွၵ်ႈယႃႉဢဝ်ၶူဝ်း လဵင်း၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၸၢၵ်ႈ၊ ထူဝ်ႈလူင်၊ ၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈ၊ ၶွမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇ ၸႃႇလီႇသမ်ႉ ၺႃးၾႆးၽဝ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၸွမ်းထႅင်ႈၼမ်။

ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈသမ်ႉ လူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈ 7 လင် မိူၼ်ၼင်ႇ – ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရုင်ႇ၊ ဝတ်ႉၶမ်း (ၵျွင်းၶမ်း)၊ ဝတ်ႉ သူၺ်ႇၵူႇ၊ ဝတ်ႉသူၺ်ႇၵျႃႇပိၼ်ႇ၊ ဝတ်ႉဢႃႇသၢမ်ႇ၊ ဝတ်ႉဢုင်းၵျေႃးလူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၸႃႇလီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ပိူင်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်း (မႃႇသျႄႇ လေႃး) တႄႉ ပႆႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် 3 လမ်းမႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈထႅင်ႈ။

“ၸူဝ်ႈၽွင်း ထုၵ်ႇပိူင်မႃႇသျႄႇလေႃးဝႆႉၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၶိင်ႇမီးယၢမ်းမၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် 3 လမ်း မိၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် လဵပ်ႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ သဵင်လင်ႁႅင်းတႄႉၶႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်း ဢမ်ႇႁတ်းၼွၼ်း ဢမ်ႇႁတ်းတႆႈၾႆးၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်း ၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ဝတ်ႉသူၺ်ႇၸႃႇလီႇ ၼမ်း ၼႃႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း 30 ပၢႆသေ ပတ်းၽဵဝ်ႈၸွမ်းၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်၊ ၼႂ်းၵိဝ်ႇ၊ ၼႂ်းသွႆး၊ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၊ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဢၼ်လႆႈလူႉလႅဝ် ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉ ႁွင်း ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ  ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း