Friday, March 1, 2024

NUG တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈမိူင်း ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ

Must read

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/1/2024 ၼႆ့ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ NUG တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈမိူင်း ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ ဢၼ်ပႃး သုၼ်ႇလႆႈၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ သုၼ်ႇပူၵ်းပွင်ႁင်းၶေႃ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ့် ႁၼ်ပႃးဝႆ့ တီႈတေၵပ်းသိုပ်ႇ ၸုမ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၊ ၸုမ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNG ၊ ပႃႇတီႇႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNPP ႁူမ်ႈပႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ NUG ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃး ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း 6 ၶေႃႈ၊ ၼႂ်းၼၼ့် ပဵၼ် -လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း၊ တႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်လိူၵ်ႈတၢင်ႇဝႆ့ ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိူင်တီႇမူဝ်ႊၵရေႊၸီႊ ၼၼ့် ႁႂ်ႈမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ၊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လၵ်းမိူင်း 2008၊ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸၼ်တိုတ့် လၵ်းမိူင်း ဢၼ်ဢိင်ၼိူဝ်ပိူင်တီႊမူဝ်ႊၵရေႊၸီႊလႄႈ ၾႅတ်ႇတရႄႇ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းမိူင်းယွမ်းႁပ့်လႆႈ၊ ဢိင်ၼိူဝ်လၵ်းမိူင်းၼၼ့်သေ ၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႂ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ၼႂ်းပၼ်ႁႃ (ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ)ၼၼ့် ႁႂ်ႈၶိုၼ်းလႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းပၢင်ႈ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့သေ တေမိပ်ႇငႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်မိူင်း၊ သင်ဝႃႈယွမ်းႁပ့် ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း 6 ၶေႃႈယဝ့်ၸိုင် တေဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇပိၼ်ႇပၢႆႇ ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ၊ ၶၢဝ်းပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆ့ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေၽေႃႇၼမ့်ၼႄတူဝ် ၵူႈတွၼ်ႈတွၼ်ႈၼၼ့် တေဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ့်ငိၵၼ်တင်း ဢူၺ်းလီ ၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့် ၵႂႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပႃး။

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/4/2021 ၼႆ့ ၽူႈတၢင်တူဝ်တႅၼ်းၽွင်း NLD ဢၼ်ပေ့ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ် ၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် CRPH ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ NUG ၼႆ့ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း