Friday, March 1, 2024

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပွၵ်ႈႁိူၼ်း သင်ဢမ်ႇပွၵ်ႈ တေယိုတ်းႁိူၼ်း

Must read

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း သင်ဢမ်ႇပွၵ်ႈၸိုင် တေ ယိုတ်းဢဝ်ႁိူၼ်းယေးပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။  

ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၸႂ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ တၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း သင်ဢမ်ႇပွၵ်ႈမႃးၸိုင် တေဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ ၶႂ်ႈၵိၼ်းၸႂ်ဝႆႉဢေႃႈ။ ၸုမ်းဢူၺ်း လီ 3 ၸုမ်း ဢၼ်ၵုမ်းဝႆႉတီႈသႅၼ်ဝီၼႆႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၼႆ ၶဝ်တေဢွၵ်ႇဝႂ်လႅင်၊ တေဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ၼႆဝႃႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တေဝႃႈမိူဝ်းၼႆၵေႃႈ ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇလူႉၵွႆတင်းၼမ်လႄႈ မၢင်ႁိူၼ်းၾႆးမႆႈသေ ၵိုတ်းသဝ်မၼ်းၵူၺ်းၵေႃႈမီး။ မၢင်ႁိူၼ်း ပီႈၼွင်ႉတၢႆၶမ်ဝႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ပႅတ်ႈၵေႃႈမီး။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၽႂ်ပႆႇႁတ်းမိူဝ်းတူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ် ဝီ 800 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသူႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းလဵဝ် ထူပ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။

ၸဝ်ႈၶူး သုၶမ်း (မွၵ်ႇသဵဝ်ႈ) ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသူႈတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ ၶဝ်ႈ ၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽၵ်းၵေႃႈ ဢဝ်ၵမ်ႉမၼ်းၺႃးဝႃႈၵူၺ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵုမ်ႇထူၼ်ႈ 1 ဝၼ်း 3 တႃႇ ၼႆႉ လႆႈၵိၼ်းၸႂ်တႄႉ။ ဢၼ်ငၢႆႈသေ ႁဵတ်းလဵင်ႉၵၼ်တႄႉ ၶႆႇၵႆႇဢုပ်ႉ၊ ၶႆႇၵႆႇၶူဝ်ႈ၊ ၶႆႈၵႆႇတူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်း ပွင်ပဵၼ်လႆႈ မႃးၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်ၽွင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသူႈၼႆႉယဝ်ႉ  မိူၼ်ၼင်ႇ – တီႈဝတ်ႉတေႃးယ၊ ဝတ်ႉၵၢင်မိူင်း၊ ဝတ်ႉႁူဝ်ပိုၵ်ႉ၊ ဝတ်ႉတႃႈပုင်ႇ၊ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်ႇလႄႈ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၵွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ မၢင်ပွၵ်ႈမႃး တိုၵ်ႉမီးၶိူင်ႈမိၼ်၊ တရူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇယူႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇတမ်းၸႂ် ႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/1/2024 ၼႆႉ ဢွင်ႈတီႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၶမ်း ဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ ထုၵ်ႇတရူၼ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 4 လုၵ်ႈသေ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႄႈ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ လူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း