Friday, March 1, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၽွင်းငမ်းၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉထႅင်ႈ 6 လိူၼ်

Must read

ဝၼ်းတီႈ 31/01/2024 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် ၵႃႇ/လူင်ႇ (ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄလႄႈၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ)သေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵုမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းထႅင်ႈ 6 လိူၼ် ။ ပွင်ႇဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈတီႈၵေႇသုတ်းတေႃႇထိုင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2024 ၼႆႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆသေ ယိုတ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ 2021 ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၽွင်းငမ်းၵုမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ 6 လိူၼ်ၼႆမႃး 5 ၵမ်းပႃးၼႆႉယဝ်ႉ။

- Subscription -

ယူႇတီႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ယၢမ်ႈလၢတ်ႈမိူဝ်ႈလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2021 (ဝၢႆးလင်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ 4 လိူၼ်) ၼၼ်ႉတႄႉဝႃႈ – ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ 6 လိူၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ပႃးဝႆႉဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ပူၼ်ႉ 4 ၵမ်း(တႃႇ 2 ပီ) ဝႃႈၼႆဝႆႉသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းဝႆႉ တဵမ် 3 ပီဝၼ်းတီ 1 ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီး 2024 ၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၸုမ်းၶတ်းၸႂ်တႃႇတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၶဝ်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵႅၼ်ႇဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈၼၼ်ႉသေပွၵ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၽွင်းငမ်းၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉထႅင်ႈ 6 လိူၼ်ၼႆႉ ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပႃးထႅင်ႈမၢႆမီႈသိုၵ်းၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း (martial law) ၼႂ်း 40 ၸေႈဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်၊ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ မွၼ်း၊ ၶျၢင်း၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ မၵူၺ်း၊ ပႃႇၵိူဝ်လႄႈတိူင်းတၼၢဝ်းသီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢင်ဝဵင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပႃးမၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈတီႈဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတိုၵ်ႉမီးယူႇ 1000 ပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမီးၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇႁၢမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 7 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈတေၸတ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈသုတ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်းလင်ထႅင်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း