Sunday, July 14, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈလုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇဝႃႉ WNP မိူင်းတူၼ် မၢပ်ႇမႂ်ဝႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ CRPH

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း Dr.M Zaw Latt (သမ်ႊမႃးၵူတ်ႉသ်) ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇ WNP ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2  ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈတၢင်းၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ CRPH ။

Dr.M Zaw Latt (သမ်ႊမႃးၵူတ်ႉသ်) ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇ WNP ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈ

ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸယၽ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢႅမ်ႊၸေႃႇလၢတ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 52 (ၵ) မၢႆမီႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉတိုၵ်းလိုပ်ႈလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၽူႈၶဝ်ႈ  ပႃႇတီႇ WNP ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

- Subscription -

ၵေႃႉဢဝ်လိူင်ႈပဵၼ် ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် သူၺ်ႇထုၼ်းၼၢႆႇ၊ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၽႄမၢႆ 2 တပ်ႉမိူင်းတူၼ်၊  ပိုတ်ႇလိူင်ႈတီႈတပ်ႉပလိၵ်ႈၵဵင်းတုင်- ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ WNP ဢူးသႆႇပဝ်းၼပ်းသမ်ႉ ၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းသေ ၾၢႆႇၼႂ်းပႃႇတီႇဢမ်ႇႁပ်ႉလႄႈ ဢူးသႆႇပဝ်းၼပ်း ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇပႃႇတီႇယဝ်ႉလီငၢမ်း။ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ ဢူးယီႈပလိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးႁပ်ႉၼႃႈတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၽွင်းလႆႈၼိုင်ႈလိူၼ်တဵမ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈ ၽူႈတႅၼ်း တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢႅမ်ႊၸေႃႇလၢတ်ႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း