Friday, July 19, 2024

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ သႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ သႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့် တီႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ် ဝႃႈၼႆ။

Photo by ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုတ်းၶမ် ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ မိူဝ်ႈဝႃး 20/9/2021

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ့်တူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼႂ်းၵႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းလႂ်တႄ့ ဢမ်ႇလႆႈႁူ့ၶႃႈ။ ပၢင်တိုၵ်းတႄ့ ဢမ်ႇပေႃးပဵၼ်ႁိုင်ၶႃႈ။ ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ၼၼ့် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ့်တူၼ်း ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ့်တီႈတႄ့ ႁွင့်ၵၼ်ဝႃႈ 16 လၵ်း ပဵၼ်ၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ့်  မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင့်ၼိုင် ယူႇဝႆ့ၼမ် ပႃးၸဵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸုမ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆ့  ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးလႆႈၵိုတ်းၶၢင်ႉၶမ်ၵၢင်တၢင်း။

“တၢင်းသၢႆၼၼ့် သိုၵ်းၼႆ့ တူင့်ၼိုင်ယူႇဝႆ့ၼမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းလႂ် ယိုဝ်းၵၼ်တႄ့ ဢမ်ႇလႆႈႁူ့တႅတ်ႈတေႃး။ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈ တႅၵ်ႇၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ့်ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆ့ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 သေ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၵႂႃႇတင်းလႂ်ၶႃႈ၊ ဢွၼ်ၵၼ်မူၵ်းယူႇ ၼႂ်းႁိူၼ်းၵၼ်ၽႂ်မၼ်း ၸိူင့်ၼႆၵူၺ်း”- ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ပွတ်းတွၼ်ႈ ၼၼ့် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ဢၼ်ပဵၼ် MNDAA တင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ့် တီႈတႄ့ ဢွၵ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ့် ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ့်ၶၢႆ – သႅၼ်ဝီၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တူင့်ၼိုင် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ့်ဝႃႈ တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈသၢႆၼၼ့် မီးၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ တူင့် ၼိုင်ယူႇဝႆ့ၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ပွတ်းသၢႆ ၵူတ့်ၶၢႆ – သႅၼ်ဝီ ၵေႃ့ ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း