Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

CRPH

ၽိူဝ်ႇ​​တေၶူႈတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း သမ်ႉၵုမ်ႇၶႂၢၵ်ႈတၢင်းၵၢၼ်သိုၵ်း …​​ တေႁိုဝ်ၸၢင်ႈသၢင်ႈမိူင်းမႂ်ႇ

ၽွင်းမိူဝ်ႈ NUCC ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈထူၼ်ႈသွင်​​သေ သ​​လေႃႇဢမ်ႇ​​တေႃႇလႄႈ လႆႈ​​ၼႄ ပႃးၵႂႃႇ လွင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၵႄႈၶဝ်သၢမ်မူႇသၢမ်ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် NUCC, NUG , CRPH ၸတ်ႉၸႅၵ်ႇတႅၵ်ႇတၢင်ႇ ၵၼ် ထၢၼ်ႈ​​ပေႃးဢမ်ႇယိူၼ်ႉယွၼ်ႇဢူတ်းဢွမ်ႈၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် KNLA ၊ KNDO ႁူမ်ႈတင်း...

NUG တေပႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလႂ်တႄႉတႄႉ?

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ NLD, CRPH, NUG ၶဝ် ဢိင်ဢၢင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၶွင်မိူင်း EU ၶဝ်သေယဝ်ႉ ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇသူၼ်းႁူၺ်း ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉယူႇ လွင်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်လႆႈၶေႃႈၵမ်ႉယၼ်ႁၼ်လီ တီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ၵူၼ်းလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢႆမုၵ်ႉၾုင် ၸုမ်းလၢႆလၢႆဢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ် တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈလုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇဝႃႉ WNP မိူင်းတူၼ် မၢပ်ႇမႂ်ဝႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ CRPH

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း Dr.M Zaw Latt (သမ်ႊမႃးၵူတ်ႉသ်) ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇ WNP ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2  ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈတၢင်းၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ CRPH ။ ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸယၽ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢႅမ်ႊၸေႃႇလၢတ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ...

ႁႅင်းဢီးဢၼ်တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၸ ၶဝ် ယွမ်းဢုပ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်လၢႆလၢႆ

ပေႃးဝႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၽၵ်းၵႃႇၵမ်ႈၼမ်တႄႉ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈထွမ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈငိၼ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်လူၼ်ႉလိူဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇဢႃးလႃးယဝ်ႉလႄႈ တႃႇယိူၼ်ႉယွၼ်ႇ ႁႂ်ႈပေႃးတေႃႇၼႃႈၶဝ်သေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽူႈလႂ်ၽႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ တၵ်းလႆႈဢဝ်လၢႆးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ် ၾိင်ႈတႅၵ်ႈတီႊဢူဝ်ႊရီႊ...

ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ KNDF ႁူမ်ႈၵၼ်ယိုဝ်း တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်းတီႊမေႃႊသူဝ်ႊ မိူင်းယၢင်းလႅင်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF လႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈဝဵင်း တီႊမေႃႊသူဝ်ႊ မိူင်းယၢင်းလႅင်။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF ၶဝ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၻေႃးပူဝ်းသီႇ ဝဵင်းတီႊမေႃႊသူဝ်ႊ သေ ထိုင်ယၢမ်း...

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တင်ႈဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ၼႆႉၵႂႃႇ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တႄႇပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈ ၻူႊဝႃႊ လသျီႊလႃႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈ လၢႆးၵၢၼ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈ ၼႃႈ Page -...

KIA ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ပီ 2021 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 24 ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ KIA ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်ၶဝ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိူင်းၼႄလွၵ်းၸုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ဢၼ်မီးယူႇ 5 ၶေႃႈ ။ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်း ၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈသေ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ တူၵ်းၶမ်ၵႂႃႇၼႂ်းလုၵ်းလဝ် လပ်းသိင်ႇယဝ်ႉ။တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸပ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ...

ပၢႆးမိူင်းၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ် Geopolitics ၼႆႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ တင်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်းသွင်လွင်ႈ

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ ဝူင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၶဝ်ႈၸူးဝူင်ႈတီႈသွင်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈႁူပ်ႉႁၼ် တေႃႇသူႈ ယၢပ်ႇယၢၵ်ႈ ၵိၼ်းၸႂ်ၼႃႇဢႃးလႃးၼႆႉ ပိူင်လူင်သုတ်းမီး ယူႇ 2 လွင်ႈ။ 1) တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ 2) ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ပၼ်ႁႃ တင်း သွင်လွင်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်သုတ်း ပဵၼ်ယႂ်ႇတီႈတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တီႈတၢင်းၵေးသီး...

လၢႆးႁဵတ်း NUG မီးၽွၼ်းလီတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမွၵ်ႈႁိုဝ်

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24/6/2021 ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်း NUG  လႄႈ CRPH ၼၼ်ႉတႅမ်ႈတၢင်ႇမႃးလိၵ်ႈၽိုၼ် ၼိုင်ႈသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈ  ဢဝ်ၸဵမ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၽူႈမေႃဝူၼ်ႉ၊ မေႃတႅမ်ႈ၊ မေႃထတ်းသၢင်ၶဝ်  ပေႃးပဵၼ်သူၼ်ႈသဵၼ်းသၢၼ်ဢူၼ်ဢၢၼ်ပၼ်းမေႃးလူင်ၵႂႃႇသေ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃးတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ၊...

သင်လိုမ်းၶဵၼ်ၽုင်ႇတႄႉ ၽႅၼ်ႇတီႈမိူင်းတႆးမိူဝ်းၼႃႈတေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်းသေယဝ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇတေယူႇၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼင်ႇႁၢင်ႈပေႃးဢမ်ႇမီးလၢႆးတၢင်းမၼ်းယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူႈၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတေယူႇ ၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ သၢင်ႈသဝ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်၊ ပွင်သၢင်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄၵၼ်ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။ ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈပၢႆးၼႄၵၼ်မႃး လွင်ႈ CRPH...

ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိူၼ်ႈတႄႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵႂႃႇၵႆယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ တိုၵ်ႉၵုမ်ႇတိုၵ်းၵၼ်ယူႇ

လၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်း မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းလႆႈလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ CRPH ဢမ်ႇၼၼ် NUG ၶဝ် ႁဵတ်းၵၼ် ပိူင်ႈႁွႆႈၵႂႃႇဢီႈသင်ၼႆ ၼၼ်ႉ ထိုင်ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းတေလၢႆးငၢၼ်းတၢင်ႇၼႄထႅင်ႈဝႃႈ-  လိူၼ်မေႊ 18 ဝၼ်း ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ NUG ၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမ သျိၼ်ႊၾၢႆႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်း/ ပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ...

ၵွပ်ႈသင်လႄႈ မီးမႃးတပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉသိုၵ်းၾႅတ်ႊၻရႄႊဢႃႇမီႇၼၼ်ႉလူး ႁၢႆၵႂႃႇလႂ်?

ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၸၢဝ်းတႆးႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး မၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆ ၵူႈၵေႃႉတေႁူႉငိၼ်းၸွမ်းၵၼ်ယူႇ။ တူၺ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်လီတိူဝ်ႉၸႂ် ၶေႃးၶူမ်ၼႆႉတႄႉ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ႁဝ်းမၢင်ႇၵိူဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းဢၢင်ႈဢၢၼ်း ဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ လိုပ်ႈပႅတ်ႈၶဵၼ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၸိူဝ်းမႃးပေႉပုၼ်ႈၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ မိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆသေ ႁႂ်ႈ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ပူတ်းပွႆႇၵတ်းယဵၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းဝႃႈၼၼ်သေ...

ၸွင်ႇပႃႈမီးၸိုင်ႈမိူင်းလႂ် ယွမ်းႁပ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ?

ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 100 ဝၼ်း လိူဝ်ယဝ်ႉသေ တႃႉၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆ ပႆႇမီးၽႂ်မၵ်းမၼ်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄ သိုဝ်ႈၽႂ် တၼ်းမၼ်း ၸႄႈၽႂ်ဝဵင်းမၼ်းသေ သၢၼ် ၶတ်းယူႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM သေ ၶွမ်ႈၶတ်းလွင်ႈဢမ်ႇလူင်းၵၢၼ်...

NUG ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ

ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၸႂ်ၶႂ်ႈလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁိုၼ်ႇႁၢဝ်ႈပဵၼ်ယႂ်ႇသေယဝ်ႉ လႆႈႁၼ် ၵူၼ်းႁဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇယိႉပႂ်ႉလႆႈ လွင်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၼၢၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇၶဝ်ႈၸွမ်း ၼႂ်း NUG ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ႁူႉပွင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၸွမ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 60 ပီ ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၸိူဝ်းၶတ်း ၶၼ်ႉလူၺ်ႈ...

ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ပႆႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်း NUG

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လိူၵ်ႈဝႆႉႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵွပ်ႈသင်ၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇပႆႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းၼႂ်း NUG ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈ။ NUG ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအ စိုးရ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ CRPH ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႊၿရိူဝ်ႊ 16 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးယူႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img